NOK ปฏิเสธข่าวหยุดบินชั่วคราว

NOK ปฏิเสธข่าวหยุดบินชั่วคราว

NOK แจงข่าวหยุดทำการบินชั่วคราวบนสื่อต่างๆ นั้นไม่เป็นความจริง

นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอความร่วมมือให้บริษัท สายการบินนแอร์ ชี้แจงเกี่ยวกับข่าวกรณีการหยุดทำการบินชั่วคราวบนสื่อต่างๆ นั้น

บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า ข่าวที่ปรากฏข้างต้นไม่เป็นความจริง อนึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลต่อสาธารณชน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป