Learning Designer เด็กยุคดิสรับฯ เรียนรู้สิ่งรอบตัว-กำหนดเส้นทางชีวิต

Learning Designer เด็กยุคดิสรับฯ  เรียนรู้สิ่งรอบตัว-กำหนดเส้นทางชีวิต

กระแสดิสรับชั่นที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว เปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ของเด็กยุคใหม่อย่างสิ้นเชิง การเรียน การสอน และการสอบแบบเดิมๆ อาจไม่ตอบโจทย์ความหลากหลายด้านศักยภาพ การศึกษายุคใหม่จำเป็นต้องพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ กล้าลอง กล้าคิด และเป็นตัวเอง

โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ (VERSO) ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่าง บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ในเครือ บริษัท บีทีเอส กรุ้ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กับพันธมิตร บริษัท ฟอร์จูน แฮนด์ เวนเจอร์ ลิมิเต็ด จากประเทศฮ่องกง ถือเป็นโรงเรียนนานาชาติน้องใหม่ เปิดสอนชั้นเตรียมอนุบาล – เกรด 12 ซึ่งจะเปิดเทอมแรกในวันที่ 17 สิงหาคมนี้ โดยจะรับนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล – เกรด 8 ในปี 2563 และจะเปิดรับถึงเกรด 12 ในปี 2564

ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนแบบอเมริกัน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของรัฐนิวยอร์ก เน้นการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) การจัดการเรียนการสอนผ่านโครงการต่างๆ (Project-based) และการพัฒนาแบบรายบุคคล (Personalized) ผ่านการรับรองโดย Western Association of Schools and Colleges หรือ WASC นอกจากนี้ ประกาศนียบัตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและหนังสือรับรองผลการศึกษาของโรงเรียน เป็นที่ยอมรับในการใช้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก

158549066058

  • ดึงศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์

ปิยพร พรรณเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหาร บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) กล่าวในงานแถลงความคืบหน้าโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซว่า “เวอร์โซ” เป็นโรงเรียนที่ช่วยบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ช่วยให้เด็กหาตัวเองให้เจอ สอนทักษะ ให้เด็กดึงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่ เพราะเรื่องของดิสรับชั่น เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงเกิดขึ้นในทุกๆ ที่ อาชีพที่เราเคยมีในวันนี้อาจจะไม่มีในอนาคต และอาชีพในอนาคตเราอาจจะไม่เคยนึกถึงในวันนี้ ทำอย่างไรให้เราสามารถเตรียมพร้อมเด็กให้ก้าวไปอยู่ในโลกอนาคตได้

158549065061

“ดิสรับชั่น นำมาซึ่งนวัตกรรมทางการศึกษา การศึกษาจึงต้องเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้เด็กสามารถรับความเปลี่ยนแปลง ดึงความคิดสร้างสรรค์ ผสมกับการคิดวิเคราะห์อย่างมีหลักการ และกล้าที่จะลองทำ กล้าที่จะนำเสนอความคิดของตัวเองถ่ายทอดออกมา สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้จากการบ่มเพาะตั้งแต่เด็ก ให้เด็กอยากรู้อยากเห็น เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต เรามีความเชื่อในการพัฒนาตัวเอง และการพัฒนาการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้น จึงเกิดเป็นโรงเรียนแห่งอนาคต เพื่อสร้างคนในอนาคต”

  • เปลี่ยนครูเป็น Learning Designer

ระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา โรงเรียนได้ก่อตั้งทีมออกแบบการเรียนรู้ (Learning Design Team) ทีมแรกขึ้น ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรด้านการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ 12 คนจากทั่วโลก ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานทั้งในโรงเรียนแบบดั้งเดิมและโรงเรียนแนวคิดใหม่ สร้างโรงเรียนให้เป็นสถานที่ที่นักเรียนได้ค้นพบตัวตน สร้างความมั่นใจ ตลอดจนพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการกำหนดเส้นทางชีวิต โดยคำนึงถึงความสำคัญของการเรียนรู้และพัฒนาตามความสามารถรายบุคคล โดยปัจจุบัน มี Learning Designer ราว 50 คนซึ่งเป็นชาวต่างชาติทั้งหมด

มร. คาเมรอน ฟ็อกซ์ หัวหน้าผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ อธิบายว่า ที่นี่จะเปลี่ยนจากครู ให้เป็น Learning Designer คอยแนะนำและออกแบบการเรียนรู้ นอกเหนือจากวิชาการ เด็กจะได้เรียนรู้ในรูปแบบสหวิทยาการ ที่เน้นการทำโครงการเป็นกลุ่ม ประกอบด้วยสมาชิกหลากหลายวัยตามความสนใจ การเรียนและกิจกรรมในแต่ละวันจะถูกจัดสรรอย่างลงตัวเพื่อให้นักเรียนได้ปรึกษาและทำงานร่วมกับ Learning Designer อย่างเต็มที่ โดยที่นี่ให้เวลาเรียนในห้องเรียน 30% และเน้นพัฒนาทักษะ 70%

158549066139

“ผลงานของนักเรียนจะได้รับการประเมินโดยคณาจารย์ตลอดจนเพื่อนนักเรียนด้วยกัน โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบพิเศษและแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบในการสะท้อนศักยภาพของนักเรียน ควบคู่กับการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำเสนอความเข้าใจของตนเองที่มีต่อหัวข้อการเรียนนั้นๆ พื้นที่ในโรงเรียนจัดให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ เน้นการปรับตัว ยืดหยุ่นอย่างสร้างสรรค์”

“ข้อจำกัดอันเกิดจากมุมมองเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาและหลักสูตรแบบเดิมๆ คือสิ่งที่ขวางกั้นไม่ให้นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพที่แท้จริง พวกเราคุ้นเคยกับการเรียนให้จบ จบแล้วไปสัมภาษณ์ ทำงาน แต่วิถีของผู้แตกต่าง เราอยากให้พ่อแม่ หรือครู ถามคำถาม ชวนสงสัยใคร่รู้ จากการศึกษาวิจัยของเราพบว่า การให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านโครงการที่สนใจและสามารถตอบข้อสงสัยของตนเอง จะช่วยพัฒนาศักยภาพของพวกเขาได้อย่างสูงสุด” มร.คาเมรอน กล่าว

  • รู้จักตัวเอง ส่วนรวม และสำเร็จ

มร. คาเมรอน กล่าวเพิ่มเติมว่า องค์ประกอบทั้งหมดในการเรียนการสอน คือ Time การจัดตารางเวลา สิ่งที่เราเน้น คือ เวลาที่อยู่ร่วมกัน เวลาแห่งการเรียนรู้ผ่านโปรเจค หรือโครงการที่เด็กสนใจ เวลาของการลงมือทำร่วมกับผู้เชี่ยวชาญผ่านการ Work Shop และสิ่งสำคัญที่แตกต่าง คือการออกแบบการเรียนรู้ร่วมกับเด็ก 

ถัดมาคือ Group การทำงานเป็นทีม ร่วมกันเป็นหมู่คณะ จัดชั้นเรียนแบบคละอายุ Space สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ทั้งสนามกีฬา สระว่ายน้ำ ห้องสตูดิโอ และสวนให้เด็กปลูกผักไปทำอาหาร และ Designers การออกแบบการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง Learning Designer กับเด็ก

158549065472

“ทั้งหมดนี้ เพื่อให้เด็กสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง ให้เด็กมีประสบการณ์ตรงบนโลกนอกจากในโรงเรียน นอกจากนี้ เรายังใช้ระบบออนไลน์ สร้างโปรไฟล์เพื่อให้เด็กส่งการบ้าน ส่งคำถามถึงครู มี Show Time คือ การสอบให้เด็กได้ลงมือทำจริง รวมถึงเสริมสร้างความมีน้ำใจ" 

"ด้วยความเชื่อ 3 ประการ ได้แก่ นักเรียนของเวอร์โซจะต้องรู้จักตัวตนและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตัวเอง พวกเขาจำเป็นต้องรู้จักวิธีการมีส่วนร่วมกับสิ่งรอบตัว และพวกเขาจะประสบความสำเร็จได้เมื่อมีความมั่นใจในการกำหนดเส้นทางชีวิตของตัวเอง” มร.คาเมรอน กล่าวทิ้งท้าย