'ภูเก็ต' ประกาศปิดเมือง ห้ามเข้า-ออกทั้งทางบกและทางเรือ

'ภูเก็ต' ประกาศปิดเมือง ห้ามเข้า-ออกทั้งทางบกและทางเรือ

ด่วน! แจ้งปิดช่องทางเข้า-ออกจังหวัดภูเก็ต ทั้งทางบกและทางเรือ ยกเว้นทางอากาศ เริ่ม 30 มี.ค.-30 เม.ย.63

เมื่อวันที่ 29 มี.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ออกประกาศจังหวัดภูเก็ต ฉบับที่ 11 /2563 แจ้งปิดช่องทางเข้า-ออกจังหวัดภูเก็ต บริเวณด่านตรวจท่าฉัตรไชย และช่องทางเข้า-ออกทางน้ำ ทั้งระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศ มีผลตั้งแต่ 00.01 น. ของวันที่ 30 มี.ค. - 30 เม.ย. 63 ดังนี้

  1. ปิดช่องทางบก ด่านท่าฉัตรไชย โดยห้ามยานพาหนะทุกชนิด และบุคคลเข้า-ออก จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ยกเว้นพาหนะสำหรับการขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภค
  2. ปิดช่องทางเรือ ระหว่างจังหวัด/ประเทศ โดยห้ามเรือทุกชนิดและบุคคลเข้า-ออก ยกเว้นเรือบรรทุกส้นค้า

158548521644

158548522592