สหภาพการบินไทย ค้านสูตรลดเงินเดือน ตั้งเงื่อนไขลด 10-40%

 สหภาพการบินไทย ค้านสูตรลดเงินเดือน ตั้งเงื่อนไขลด 10-40%

สหภาพฯ การบินไทย ค้านสูตรลดเงินเดือนของฝ่ายบริหาร หลังผลบอร์ดนัดพิเศษวานนี้ (27 มี.ค.) ปรับตัวเลขไม่เป็นไปตามที่ตกลง ชี้ยอมลดตามขั้นบันได 10-40%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 27 มี.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งมีการหารือเรื่องการปรับลดเงินเดือนพนักงาน ภายหลังจากการบินไทยได้ประกาศยกเลิกทำการบินชั่วคราวเกือบทุกเส้นทางบิน ล่าสุดวันนี้ (28 มี.ค.) นายนเรศ ผึ้งแย้ม ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย ได้ส่งสารจากประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย ถึงสมาชิกและพนักงานการบินไทย โดยระบุว่า

จากการที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับผลกระทบที่รุนแรงจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาจนส่งผลทำให้บริษัทฯ ต้องประกาศหยุดบินเกือบทั้งหมดตามที่ทุกท่านรับทราบข้อมูลจากประกาศของบริษัทฯ แล้วนั้น

ตามแผนการดำเนินการประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อประคับประคองสถานะทางการเงินของบริษัทฯให้อยู่รอดได้นานที่สุด สหภาพฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบัน ไม่มีมาตรา และประกาศของรัฐวิสาหกิจข้อไหน ที่อนุญาตให้นายจ้าง และสหภาพแรงงานไปทำข้อตกลงใดๆ ที่จะลดเงินเดือนของสมาชิกสหภาพและพนักงานได้

 สหภาพการบินไทย ค้านสูตรลดเงินเดือน ตั้งเงื่อนไขลด 10-40%

แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีงบการเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทางด้านบุคคลากรได้อีกไม่กี่เดือน และอาจจะต้องประกาศหยุดบินอย่างถาวร บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือมายังสหภาพฯ ให้ช่วยไปชี้แจงและขอความร่วมมือกับเพื่อนพนักงานในการร่วมกันประคับประคองให้บริษัทการบินไทยของเราอยู่รอด

จากการร่วมประชุมระหว่างสหภาพฯ กับผู้บริหารนอกรอบ เมื่อวันที่ 26 มี.ค. ที่ผ่านมา ข้อสรุปตัวเลขเรื่องตัดลดเงินเดือนพนักงานให้เป็นไปตามตารางนี้ แต่จากประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ของบริษัทฯ เมื่อบ่ายวานนี้ (27 มี.ค.) ฝ่ายบริหารมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขตามข้อตกลงในการประชุมในวันที่ 26 มี.ค. ผมและคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฝ่ายลูกจ้าง ขอปฎิเสธ และไม่ยอมรับกับตัวเลขปรับลดใหม่ตามที่ผู้แทนฝ่ายนายจ้างเสนอ

สหภาพฯ ขอยืนยันตัวเลขเดียวตามที่สหภาพฯแจ้งให้เพื่อนสมาชิกและเพื่อนพนักงานทราบตามตารางแนบท้ายสารฉบับนี้

158535995355