สธ.รับบุคลากรทางการแพทย์บางคน ไม่ได้ติดจากการดูแลผู้ป่วย

สธ.รับบุคลากรทางการแพทย์บางคน ไม่ได้ติดจากการดูแลผู้ป่วย

สธ.รับบุคลากรทางการแพทย์บางคนไม่ได้ติดจากการดูแลผู้ป่วย กักตัวคนสัมผัสใกล้ชิด ผอ.รพ.ดังแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการแล้วกว่า 20 ราย

นายแพทย์อนุพงศ์ สุจริยากุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค(คร.) กล่าวถึงกรณีผลการสอบสวนโรคกรณีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขติดเชื้อสะสม 11 ราย โดยในรายงานระบุว่ามี 9 รายติดจากการดูแลผู้ป่วย และอีก 2 ราย ซึ่งอยู่ในจ.ตรังและสมุทรปราการไม่ได้ระบุผลการสอบสวนโรค ว่าบุคลากรทางการแพทย์ทางการสาธารณสุข ก็เป็นคนทั่วไป ใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกด้วย ส่วนที่ติดเชื้อระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ก็จำนวนหนึ่ง เกิดจากการที่ไม่ได้ประวัติการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงของผู้ป่วย เป็นเหตุให้บุคลากรทางการแพทย์ไม่ได้ใส่ชุดป้องกันตัวอย่างเต็มที่ในกรณีดูแลผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 หรือมีอาการหวัด มีน้ำมูก

อีกกลุ่มคือไปติดจากที่ไหนไม่รู้ อาจจะชุมชนหรืออาจะตรงไหนเกี่ยวข้องกับใคร ซึ่งก็มี ไม่ได้บอกว่าบุคลากรทางการแพทย์จะติดจากการดูแลผู้ป่วยทั้งหมด เพียงแต่ในการรายงานจะระบุว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพราะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญมาก ไม่อยากให้บุคลากรมีการเจ็บป่วยจากการทำงาน แต่ห้ามไม่ได้คือการที่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจะไปมีสังคม สังสรรค์ หรือไปมีภารกิจจำเป็นแต่ว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและกลับมาไม่ได้กักตัวเอง 14 วัน และมีผลกระทบต่อผู้ร่วมงานโดยหลังจากที่ตัวเองมีผลยืนยันติดเชื้อ ผู้ร่วมงานจะต้องถูกกักตัว เป็นเรื่องที่ทำให้ต้องสูญเสียทรัพยากร

ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งผลการสอบสวนโรคเป็นอย่างไร นายแพทย์อนุพงศ์ กล่าวว่า ผลการสอบสวนโรคในรายละเอียดว่าผู้ป่วยติดจากไหน กำลังอยู่ระหว่างรวบรวมว่ามีการเชื่อมโยงกับใคร ผู้สัมผัสใกล้ชิดเป็นใครบ้าง คาดว่าในเร็วๆนี้จะแถลงรายละเอียดได้

นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวถึงกรณีผู้อำนวยการโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการมีการติดโรคโควิด-19 ว่า จากการที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดังกล่าวติดโรคนั้น ทำให้มีเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้อำนวยการคนดังกล่าวประมาณ 22 ราย ขณะนี้ทุกรายได้รับการตรวจเชื้อเบื้องต้นและยังไม่พบว่ามีรายใดติดเชื้อ แต่ทุกรายก็ต้องทำการกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน ในส่วนการสอบสวนโรคนั้น ขณะนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าติดมาจากแหล่งใด โดยผู้ที่ลงมาสอบสวนโรคคือกรมควบคุมโรค ทั้งนี้ภายหลังจากทราบว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลติดโรคทางโรงพยาบาลก็ได้มีการทำความสะอาดโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

ขณะที่นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่าการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขก็มีตั้งแต่การติดจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการติดจากบุคคลใกล้ชิด ญาติที่อาจเดินทางมาจากต่างประเทศ เบื้องต้นจะมีการกระจายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ให้เพียงพอกับบุคลากรทุกระดับทั้งเข็นเปล เจ้าหน้าที่ และอสม. เพราะถือว่าปฏิบัติหน้าที่ ขณะนี้ทราบว่าบุคลากรทางการแพทย์ เหนื่อยล้าจาการทำงาน ก็ขอให้ดูแลตัวเองด้วย เพราะทุกคนเป็นความหวังของประเทศชาติ