"รพ.สนามธรรมศาสตร์" ต้นแบบขยายผลสู่รพ.สนามในมหาวิทยาลัย

 "รพ.สนามธรรมศาสตร์" ต้นแบบขยายผลสู่รพ.สนามในมหาวิทยาลัย

รมว.อว.เล็งใช้ "รพ.สนามธรรมศาสตร์ "เป็นต้นแบบขยายผลไปสู่มหาวิทยาลัยต่างๆ พร้อมต่อการรองรับผู้ป่วยทั่วประเทศ หากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 รุนแรงขึ้น

วันนี้ (27 มี.ค.2563) ที่โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) กล่าวว่า อว.มีมหาวิทยาลัยที่อยู่ในการกำกับดูแลทั่วประเทศ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาค อาทิ ม.เชียงใหม่ ม.ขอนแก่น ม.สงขลานครินทร์ รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏอีก 38 แห่ง ซึ่งหากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือCovid-19 รุนแรงขึ้น ก็จะใช้โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์เป็นต้นแบบเพื่อขยายผลไปสู่มหาวิทยาลัยต่างๆ ให้พร้อมต่อการรองรับผู้ป่วยทั่วประเทศ

158530158231

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์มีความพร้อมทั้งระบบการจัดการและโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นระบบไอที การจัดการห้องพัก ตลอดจนการรักษาที่ครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจ ทั้งหมดคือรูปธรรมในการปรับพื้นที่มหาวิทยาลัยไปเป็นโรงพยาบาลสนามอย่างแท้จริง จึงได้ขอให้คณาจารย์และแพทย์ของธรรมศาสตร์ช่วยถอดรหัสปัจจัยความสำเร็จและแนวทางการดำเนินงานออกมา

158530109823

ในอนาคตหากต้องปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยอื่นๆ มาเป็นโรงพยาบาลสนามก็จะสามารถทำได้ทันที ทั้งนี้ อีก 2-3 สัปดาห์ข้างหน้า คาดว่าจะมีคนไข้เพิ่มขึ้นอีกมาก หากเราสามารถแยกแยะผู้ที่มีอาการหนักออกจากผู้ที่มีอาการไม่หนักได้ ก็จะตอบโจทย์ประเทศได้เป็นอย่าง

รศ. เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ธรรมศาสตร์คือมหาวิทยาลัยของประชาชนที่รวบรวมองค์ความรู้ งานวิจัย ตลอดจนคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ จำนวนมาก ในสถานการณ์วิกฤตของประเทศธรรมศาสตร์จึงต้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง

158530110018

โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนถึงความร่วมไม้ร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ โรงเรียนแพทย์ ตลอดจนภาคประชาชน ที่พร้อมใจช่วยเหลือดูแลกันโดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง

158530110125

ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีสุวิทย์ที่เดินทางมาให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน และขอให้ประชาชนทุกท่านวางใจในการทำงานของโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ และคณะแพทย์จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติที่จะดูแลท่านอย่างดีที่สุด พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลต่างๆ และช่วยสนับสนุนภารกิจของประเทศให้สำเร็จลุล่วงรศ.เกศินี กล่าว

158530158237

158530109818

ด้าน ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า หลักการสำคัญของโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ที่มีขนาด 308 เตียง คือ การรองรับผู้ป่วยที่เกินกว่าศักยภาพเตียงของโรงพยาบาลรัฐ โดยระยะเริ่มต้นจะรับผู้ป่วยที่มีอาการดีขึ้นแล้วจากกลุ่มโรงเรียนแพทย์ 5 สถาบันก่อน

ได้เปิดบริการและรับผู้ป่วยรายแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 26 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยเราจะรับผู้ป่วยที่อาการคงที่แล้วมาดูอาการ 14 วัน ซึ่งในระหว่างนี้หากผู้ป่วยมีอาการแย่ลงก็จะส่งตัวเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ได้ทันที

158530158354