ซีอีโอเซอร์เวย์ คาดพิษโควิด-19 ฉุดยอดขาย-รายได้

ซีอีโอเซอร์เวย์ คาดพิษโควิด-19 ฉุดยอดขาย-รายได้

ตลท.เผยผลสำรวจ "SET CEO Survey" หลังซีอีโอส่วนใหญ่คาดธุรกิจรับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะลูกค้าและซัพพลายเซนที่เกี่ยวข้องกับจีน หวั่นฉุดยอดขาย-รายได้ลดลง แต่ยังไม่กระทบการลงทุน หลังใหญ่ยังเดินหน้าตามแผน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยผลสำรวจ SET CEO Survey ฉบับพิเศษ การรับมือของบริษัทจดทะเบียนต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19” โดยพบว่า 68% ของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่ตอบแบบสอบถามได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (โควิด-19) โดยเฉพาะในหมวดธุรกิจที่มีลูกค้าและซัพพลายเซนที่เกี่ยวข้องกับจีน อาทิ หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม

ทั้งนี้สถานการณ์โควิด-19ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อบริษัทจดทะเบียนในด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ 1.ผลประกอบการ โดยคาดว่ายอดขายหรือจำนวนลูกค้าลดลง รวมถึงรายได้จะลดลงจากการปรับลดค่าบริการให้กับลูกค้า (อาทิ ค่าเช่าพื้นที่) และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการบริหารงานด้านอนามัย,การบริหารลูกหนี้ยากขึ้น และคุณภาพลูกหนี้เริ่มแย่ลง ถัดมา2.การบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งพนักงาน,ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจดทะเบียนป้องกันและคัดกรองตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการดูแลสุขภาพของพนักงาน การทดสอบหรือการทำงานระยะไกล (Tele Conference) อีกทั้งปัญหาในเรื่องการเข้าทำงานตามสถานที่ทำงานทั้งต่างประเทศและในประเทศ เป็นต้น

3.ห่วงโซ่อุปทาน (ซัพพลายเซน) บริษัทจดทะเบียนบางบริษัทเริ่มมีปัญหาด้านวัตถุดิบในกระบวนการผลิตโดยไม่สามารถนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศจีนได้ และบางส่วนชะลอการสั่งซื้อเครื่องจักรจากประเทศจีน และ4.โอกาสทางธุรกิจ บริษัทจดทะเบียนใช้โอกาสปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ อาทิ การเพิ่มช่องการจัดจำหน่ายและกระตุ้นยอดขายออนไลน์ นอกจากนี้บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจการเงินได้สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่โดยรับประกันภัยส่วนบุคคลโควิด-19 เป็นต้น

อย่างไรก็ตามมองว่าสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่กระทบต่อการลงทุนของบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ โดยสัดส่วนกว่า 61% ของบริษัทจดทะเบียนที่ตอบแบบสอบถามยังวางแผนลงทุนตามแผนเดิม ขณะที่สัดส่วน 32% ชะลอการลงทุนออกไปก่อน และที่เหลืออีก 7% รอดูสถานการณ์และเลือกชะลอการลงทุนในบางโครงการ