วิธีคำนวณ 'เงินได้สุทธิ' ก่อน 'ยื่นภาษี' ปี62

วิธีคำนวณ 'เงินได้สุทธิ' ก่อน 'ยื่นภาษี' ปี62

เปิดวิธีคำนวณ 'เงินได้สุทธิ' ก่อน 'ยื่นภาษี' เงินได้บุคคลธรรมดาปี 2562

เทศกาล "ยื่นภาษี" วนมาถึง หลายคนมีความกังวลว่าจะต้องหาเงินมา "เสียภาษี" เยอะ.. แต่ทราบหรือไม่ว่า เราจะเสียภาษีมากน้อยเท่าไรนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ "เงินได้" ของเราเพียงอย่างเดียว แต่ยังจะต้องนำเงินได้มาคิดคำนวณ หักค่าลดหย่อนต่างๆ ให้ได้มาซึ่ง "เงินได้สุทธิ" ซึ่งจะเป็นตัวเลขชี้วัดว่า เราจะต้องเสียภาษีเพิ่ม หรือจะได้คืนไหม ?

ทั้งนี้ "เงินได้สุทธิ" หมายถึงเงินได้ที่แท้จริง ที่ถูกหักลบจากการคำนวณ “เงินได้ - ค่าใช้จ่าย - ค่าลดหย่อน = เงินได้สุทธิ”

158338706677

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  

  

ซึ่งเงินได้สุทธิ จะเป็นตัวเลขที่แสดงให้เห็นว่า รายได้จริงๆ ของเราอยู่ในระดับฐานภาษีเท่าไหร่ และต้องจ่ายภาษีในอัตรากี่เปอร์เซ็นต์ 

โดยเงินได้สุทธิแต่ละระดับจะถูกคิดอัตราภาษีที่แตกต่างกันเป็นขั้นบันได ยิ่งมีเงินได้สุทธิมาก ยิ่งต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นตามไปด้วย ดังตารางต่อไปนี้

158338957092

 

สำหรับกลุ่มผู้ที่จะได้รับการยกเว้นในการคิดอัตราภาษี คือกลุ่มที่รายได้สุทธิ (รายได้หลังหักลบจากค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนเป็นที่เรียบร้อย) เหลือไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี

นั่นหมายความว่า เป็นผู้ที่มีรายได้ตลอดทั้งปีรวมแล้วไม่เกิน 310,000 บาท หรือเฉลี่ยเดือนละ 25,833 บาท เมื่อถูกหักค่าใช้จ่ายส่วนตัวสูงสุด 100,000 บาท รวมกับค่าลดหย่อนส่วนตัวอีก 60,000 บาท เท่ากับจะเหลือสัดส่วนเงินได้สุทธิที่ 150,000 บาทต่อปี ซึ่งจะได้รับการยกเว้นภาษี

ในทางตรงกันข้ามผู้ที่มีรายได้รวมตลอดทั้งปีมากกว่า 310,000 บาท หรือมากกว่าเดือนละ 25,833 บาท จะต้องเสียภาษีตามอัตราที่กำหนด ซึ่งแตกต่างกันออกไปตามระดับรายได้สุทธิตามตารางข้างต้น