'คำนูณ' หนุนรัฐสภา เปิดวิสามัญ ใช้เวทีกลางฟังความเห็นนักศึกษาก่อนเกิดวิกฤต

'คำนูณ' หนุนรัฐสภา เปิดวิสามัญ ใช้เวทีกลางฟังความเห็นนักศึกษาก่อนเกิดวิกฤต

“คำนูณ” หนุนรัฐสภา เปิดวิสามัญ ใช้เวทีกลางฟังความเห็นนักศึกษาก่อนเกิดวิกฤต เชื่อพักความขัดแย้ง-หาหลักการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความเคารพ

นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว) โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวต่อกรณีที่สนับสนุนให้ฝ่ายนิติบัญญัติเปิดรับฟังความเห็นทางการเมืองจากกลุ่มนิสิต นักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การเมืองปัจจุบันพบว่ามีกลุ่มนิสิต นักศึกษาจากหลายสถาบันรวมตัวเพื่อเรียกร้องและชุมนุมทางการเมทือง โดยมีสาระสำคัญตอนหนึ่งว่า จากกรณีที่กลุ่มส.ส.เตรียมยื่นญัตติเพื่อให้สภาฯ เปิดรับฟังความเห็นของกลุ่มนักศึกษา แต่กรณีดังกล่าวอาจยื่นได้ช่วงเดือนพฤษภาคม ในสมัยประชุมหน้า ซึ่งอาจจะล่าช้า ดังนั้นตนขอเสนอให้ใช้เวทีของรัฐสภา เปิดประชุมสมัยวิสามัญ ช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งกรณีของการเสนอเปิดสมัยประชุมวิสามัญนั้น สามารถเสนอได้โดยรัฐบาลหรือประธานรัฐสภา  โดยสาระสำคัญคือ พักความขัดแย้งและหาหลักการทั่วไปเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความเคารพ

“เวทีที่จะเกิดขึ้นอาจใช้กลไกของกรรมาธิการวิสามัญของรัฐสภาที่เปิดโอกาสให้มีบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเข้ามาร่วมเป็นกรรมาธิการได้ หรือจะใช้อำนาจหน้าที่ของประธานรัฐสภาตั้งคณะกรรมการขึ้นอย่างที่เคยทำมาแล้วในปี 2538 และในการพิจารณาหากได้หลักการทั่วไป ควรรับฟังความเห็นประชาชน ผ่านการออกเสียงประชามติก็ได้ เพื่อความมั่นคงของหลักการทั่วไป ทั้งนี้ควรเริ่มทำตั้งแต่ยังไม่มีความเจ็บปวดเกิดขึ้นดีกว่า”นายคำนูณ ระบุ