'แรมโบ้อีสาน' ดึงแกนนำอดีตคนเสื้อแดง ส่งเสริมอาชีพ 'มอบป้ายเรารักประเทศไทย'

'แรมโบ้อีสาน' ดึงแกนนำอดีตคนเสื้อแดง ส่งเสริมอาชีพ 'มอบป้ายเรารักประเทศไทย'

"สุภรณ์ อัตถาวงศ์" ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เดินทางมารับมอบป้ายจากอดีตแกนนำคนเสื้อแดงภาคอีสาน 20 จังหวัด ประมาณ 300 คน และมอบป้ายเรารักประเทศไทยให้กับแกนนำทุกจังหวัดในภาคอีสาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (29 ก.พ.) ที่ร้านอาหารโรงลาบอ้ายต๋อง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เดินทางมารับมอบป้ายจากอดีตแกนนำคนเสื้อแดงภาคอีสาน 20 จังหวัด ประมาณ 300 คน และมอบป้ายเรารักประเทศไทยให้กับแกนนำทุกจังหวัดในภาคอีสาน

นายสุภรณ์ กล่าวให้นโยบายแนวทางกับอดีตแกนนำคนเสื้อแดงและประชาชนที่มาร่วมงานว่า "วันนี้ประเทศไทยเรา ต้องการความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติทุกหมู่ทุกเหล่า เราทุกคนต้องการก้าวข้ามความขัดแย้ง ละลายสีเสื้อให้หมด ไม่มีสีไม่มีความขัดแย้งใดๆ ทั้งสิ้น ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ พวกเราทุกคน เราต้องมุ่งมั่นรักษาหวงแหนไว้สุดชีวิต เราเกิดบนผืนแผ่นดินไทยเดียวกัน เราเป็นคนไทยด้วยกัน เราต้องรวมพลังกลมเกลียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้

รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐบาลต้องการการส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจนให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกสาขาอาชีพ ได้ผลักดันนโยบายสู่รากหญ้าตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสู่พี่น้องเกษตรกรตลอดมาอย่างเนื่องตลอดมา ดังนั้นการที่ทุกคนมีแนวความคิดมาตั้งกลุ่ม "เรารักประเทศไทย" เพื่อเดินทางเข้าสู่ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกับรัฐบาลในการขับเคลื่อนให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้เราถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีงาม ผมขอสนับสนุน มีอะไรที่ผมจะประสานกับรัฐบาลหน่วยราชการ เพื่อผลักดันสนับสนุนฟื้นฟูอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ ผมยินดีอย่างยิ่ง เพราะต้องการให้พี่น้องประชาชน มีอยู่ มีกิน มีรายได้มีครอบครัวที่เข้มแข็งต่อไปในอนาคต"

จากนั้นนายสุภรณ์ฯ ได้รับมอบป้ายคนเสื้อแดง และคืนป้ายเรารักประเทศไทยให้กับแกนนำทุกคนครบทุกจังหวัดทั้ง 20 จังหวัด เสร็จแล้วจึงเดินทางกลับ

158295592493

158295593673