สหรัฐเพิ่มคำเตือนพลเมืองระดับ3ไปอิตาลี-ไทยยังอยู่ระดับ1

สหรัฐเพิ่มคำเตือนพลเมืองระดับ3ไปอิตาลี-ไทยยังอยู่ระดับ1

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ เพิ่มระดับคำเตือนสำหรับพลเมืองที่จะเดินทางไปประเทศอิตาลี และเกาหลีใต้เป็นระดับ 3 ซึ่งหมายถึงให้ทบทวนอีกครั้ง ว่าสมควรจะเดินทางไปประเทศนั้นหรือไม่ ท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19

การเพิ่มคำเตือนของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐมีขึ้นหลังจากประกาศเตือนชาวอเมริกันไม่ให้เดินทางไปยังอิหร่าน หลังจากสถานการณ์การระบาดของอิหร่านรุนแรงและลุกลามไปประเทศใกล้เคียง และมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก

ทั้งนี้ ในการเพิ่มหรือลดระดับการเตือนด้านการเดินทางในช่วงที่เกิดการระบาดครั้งใหญ่ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ จะพิจารณาจากปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน รวมถึงสถานการณ์การระบาดของโรค และคำเตือนของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ (ซีดีซี) โดยจะแบ่งระดับคำแนะนำด้านการเดินทางเป็น 4 ระดับประกอบด้วย ระดับสูงสุด คือ ระดับ 4 ไม่ให้เดินทางไปประเทศนั้น ระดับ 3 ให้ทบทวนอีกครั้ง ระดับ 2 ให้เพิ่มความระมัดระวัง และระดับ 1 ให้ความระมัดระวังในระดับปกติ

ขณะนี้ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ประกาศเตือนการเดินทางไปประเทศต่างๆเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้ ระดับ 4 ไม่ให้เดินทางไปประเทศนั้นเลย มีสองประเทศ คือ จีน และอิหร่าน ระดับ 3 ให้ทบทวนอีกครั้ง มี3 ประเทศ คือ เกาหลีใต้ มองโกเลียและอิตาลี

ระดับ 2 ให้เพิ่มความระมัดระวัง มี 3 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น ฮ่องกง และมาเก๊า และระดับ 1 ให้มีความระมัดระวังในระดับปกติ มีไทยและประเทศอื่นๆ