เปิด 5 ส.ส. งดออกเสียง ไม่โหวต 'ธรรมนัส' ได้คะแนนที่โหล่

เปิด 5 ส.ส. งดออกเสียง ไม่โหวต 'ธรรมนัส' ได้คะแนนที่โหล่

เปิด 5 ส.ส. งดออกเสียง ไม่โหวต "ธรรมนัส" ได้คะแนนที่โหล่ หลังจบศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ผู้สื่อข่าวรายงาน ถึงการออกเสียงในญัตติอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ซึ่งผลการลงคะแนนของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา พรรคพลังประชารัฐ ฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสกรณ์ ได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจ 269 เสียง ไม่ไว้วางใจ 55 เสียง และงดออกเสียง 7 เสียง ซึ่งถือว่าได้รับคะแนนไว้วางใจน้อยที่สุดใน 5 รัฐมนตรีที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ

โดยเสียงไว้วางใจที่น้อยสุดนั้น จากการตรวจสอบการลงญัตติของสำนักรายงานการประชุม พบว่าเสียงของ 5 ส.ส.พรรคเศรษฐกิจใหม่ ที่ลงมติไว้วางใจรัฐมนตรีทั้ง 5 คน กลับมติเป็นงดออกเสียง เช่น 1.นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ, 2.นายภาสกร เงินเจริญกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ, 3.นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ, 4.นายสุภดิช อากาศฤกษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ 5.นางมารศรี ขจรเรืองโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

ขณะที่ 2 เสียง ที่งดออกเสียง คือ 1.นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ และ 2.นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ​คนที่หนึ่ง ซึ่งเป็นปกติของการทำหน้าที่ในสภาฯ