เปิด 5 เสียง ส.ส.ฝ่ายค้าน โหวต 'ประวิตร' คะแนนพุ่งไว้วางใจสูงสุด

เปิด 5 เสียง ส.ส.ฝ่ายค้าน โหวต 'ประวิตร' คะแนนพุ่งไว้วางใจสูงสุด

ใครเป็นใคร! เปิด 5 เสียง ส.ส.ฝ่ายค้าน ลงมติไว้วางใจ "พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ" ส่งผลให้ได้คะแนนมากกว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น ส.ส.พรรคเสรีรวมไทย 3 เสียงพรรคเพื่อไทย 2 เสียงจากผลการลงมติไม่ไว้วางใจที่พบว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีส.ส.ลงมติไว้วางใจด้วยคะแนนเสียง 272 เสียง ต่อ 49 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ไว้วางใจ 277 เสียง ไม่ไว้วางใจ 50 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง

ซึ่ง พล.อ.ประวิตร ได้รับการไว้วางเใจมากกว่า นายกรัฐมนตรี 5 เสียง จึงมีการตรวจสอบการลงคะแนนพบว่า 5 เสียง ที่ลงมติไม่เห็นด้วย คือไว้วางใจ

ประกอบด้วย

1.น.ส.นภาพร เพ็ชร์จินดา พรรคเสรีรวมไทย
2.นายวัชรา ณ วังขยาย พรรคเสรีรวมไทย
3.นายอำไพ กองมณี พรรคเสรีรวมไทย
4.น.ส.พรพิมล ธรรมสาร พรรคเพื่อไทย
5.นายพลภูมิ วิภัตภูมิประเทศ พรรคเพื่อไทย

สำหรับ 2 เสียงพรรคเพื่อไทย เคยลงมติสวนมติพรรคไปก่อนหน้านี้และถูกตั้งกรรมการสอบ ส่วน 3 เสียงของเสรีรวมไทย คือเสียงใหม่ ที่ลงมติต่างจากรัฐมนตรีคนอื่น