แกนนำนักศึกษารามฯ ขู่ยกระดับการชุมนุมพร้อมลงถนน

แกนนำนักศึกษารามฯ ขู่ยกระดับการชุมนุมพร้อมลงถนน

แกนนำนักศึกษารามฯ เรียกร้อง 3 ข้อให้นายกฯ ยุบสภา-ลาออก เปิดทางให้เลือกนายกฯ นำพาประเทศพ้นวิกฤต ขณะที่นักศึกษา ย้ำไม่มีพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลัง ทำเพื่ออนาคตพวกเรา หากข้อเรียกร้องถูกเพิกเฉยจะยกระดับการชุมนุม หากจะบานปลายพร้อมลงถนน

158280431088

แกนนำยังปราศรัยอีกว่า นักศึกษา ประชาชน ได้ติดตามเฝ้ามองการทำงานของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง ถึงเวลาแล้วที่นักศึกษา ประชาชน ไม่ควรนิ่งเฉยต่อสภาพการณ์ที่ดำรงอยู่ จึงขอเรียกร้องดังนี้ 1. ให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยมีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ(สสร.) มีการรับฟังความคิดเห็นอย่างอิสระและให้มีการทำประชามติก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2. ให้นายกรัฐมนตรีลาออก เปิดทางให้รัฐสภาเลือกนายกรัฐมนตรีที่นำพาประเทศข้ามพ้นวิกฤต มีความเชื่อมั่น มีศักยภาพในการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนได้ และ3. ให้ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งในสมัยรัฐประหารลาออก และให้มีการสรรหาบุคคลใหม่เข้าไปแทนที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

158280435730

ขณะที่นางสาวทิพอัปสร แก้วมณี นักศึกษาปี 4 คณะรัฐศาตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ยืนยันว่า กิจกรรมที่เกิดขึ้นไม่ได้มีนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดอยู่เบื้องหลังพวกเราทำเพื่ออนาคตของพวกเราไม่ได้ทำเพื่ออนาคตใหม่ ข้อเรียกร้องสำคัญของทางกลุ่มคือต้องการให้นายกรัฐมนตรีลาออกหรือยุบสภา หากยังเพิกเฉยก็จะต้องมีการพูดคุยกับมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อยกระดับการจัดกิจกรรม ถ้าหากสถานการณ์บานปลายไปจนถึงขั้นชุมนุมก็พร้อมที่จะลงถนน

158280432214

158280433337