สภาฯ พักเบรก ให้ วิป 2 ฝั่งหาทางออก ต่อหรือไม่ต่อเวลาศึกซักฟอก

สภาฯ พักเบรก ให้ วิป 2 ฝั่งหาทางออก ต่อหรือไม่ต่อเวลาศึกซักฟอก

สภาฯ พักเบรก ให้ วิป 2 ฝั่งหาทางออก ต่อหรือไม่ต่อเวลาศึกซักฟอก หลังหมดเวลาฝ่ายค้าน แต่ยังเหลือผู้อภิปราย