ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน (27 ก.พ. 63)

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน (27 ก.พ. 63)

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)