ตลท. จ่อปลดเครื่องหมาย C หุ้นPOST-TSI

ตลท. จ่อปลดเครื่องหมาย C หุ้นPOST-TSI

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมปลดเครื่องหมาย C หลักทรัพย์"บางกอก โพสต์"และ "ไทยเศรษฐกิจประกันภัย" หลังจากส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 63

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งว่าเตรียมปลดเครื่องหมาย C บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) หรือPOSTและบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TSI หลังจาก ส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว สำหรับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเริ่มมีการปลดเครื่องหมายตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2563