“แคร์แอดไวส์เซอร์” ค้นหาผู้ดูแลที่ใช่ สร้างสังคมสูงวัยคุณภาพ

“แคร์แอดไวส์เซอร์” ค้นหาผู้ดูแลที่ใช่ สร้างสังคมสูงวัยคุณภาพ

หลายประเทศทั่วโลกกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยในอัตราเร่งที่รุนแรงมากขึ้น ตัวอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่น เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่ก้าวสู่สังคมสูงวัยในอันดับต้นๆ โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา ญี่ปุ่นได้ทำลายสถิติมีผู้สูงวัยอายุเกิน 100 ปี มากถึง 71,238 คน

หันกลับมาดูที่ประเทศไทย จากข้อมูลของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย และสถาบันวิจัยสังคมและประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า ในปี 2560 ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุ (บุคคลที่มีอายุ มากกว่า 60 ปี) อยู่ราว ๆ 11.3 ล้านคน (คิดเป็น 17.1% ของประชากร) และมีการคาดการณ์ว่าในปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Complete Aged Society) หรือมีผู้สูงอายุ 20% ของประชากร

สถานการณ์ดังกล่าว ทำให้หลายฝ่ายเริ่มหันมาให้ความสำคัญ เนื่องจากพบว่า เริ่มส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมไทยหลายมิติ เช่น ปัญหาการหาคนดูแลผู้สูงอายุ ปัญหาการเข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึง กลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทุกภาคส่วนตระหนักเตรียมความพร้อมเพื่อลดผลกระทบในอนาคต

158272987137

ดร.ชูพรรณ โกวานิชย์ ประธานกรรมการบริหาร (ซีอีโอ) บริษัทเจนสตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวในงานแถลงข่าวเปิดตัว ระบบแคร์แอดไวเซอร์ อีโค-แพลตฟอร์ม ณ อาคารเกษรทาวเวอร์ ว่า จากการวิจัยความต้องการของตลาดผู้สูงวัย พบว่า หนึ่งในคำตอบที่น่าสนใจคือ ความต้องการผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีคุณภาพและปัญหาผู้ดูแลไม่เพียงพอ ปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้ดูแล (Caregiver) ในระบบราว 40,000 คน และมีศูนย์บริการราว 2,000 แห่ง ความต้องการในตลาดที่เพิ่มขึ้น ทำให้ต้องนำผู้ดูแลที่ไม่มีคุณภาพมาให้บริการ ดังนั้น การสร้างมาตรฐานผู้ดูแลที่มีคุณภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ

  • จับคู่ลูกค้า-แคร์นี่คุณภาพ

ดร.ชูพรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า เรามองเห็นถึงความต้องการด้านต่าง ๆ ของผู้สูงอายุในสังคมไทย จึงได้พัฒนา แคร์แอดไวส์เซอร์ อีโค-แพลตฟอร์ม (Careadviser eco-platform) นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคมสูงวัยคุณภาพ ผ่านระบบบริการ Digital platform ที่ใช้หลักการเข้าคู่ข้อมูล (Pair Matching Algorithm) แบบสมาร์ท แมตชิ่ง คือ ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลบริการได้ง่ายและรวดเร็ว พร้อมสร้างโอกาสให้ศูนย์ผู้ดูแลที่มีคุณภาพเข้าถึงลูกค้าได้อย่างทั่วถึง โดยร่วมมือกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในการทดสอบวัดระดับการดูแลและรับรองมาตรฐานความรู้ผู้ดูแล (Caregiver)

158272987460

โดยแบ่ง “ผู้ดูแล” Caregiver ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 1. ผู้ดูแล Caregiver หรือที่เราเรียกว่า “แคร์นี่” (Careny) ผ่านการอบรมหลักสูตร 70 ชั่วโมง 2. แคร์โปร (Care Pro) มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป 3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ Nurse aid (NA) หลักสูตร 6 เดือน 4. ผู้ช่วยพยาบาล Practical Nurse (PN) หลักสูตร 1 ปี และ 5. พยาบาลวิชาชีพ Registered nurse (RN) โดยกลุ่มที่ต้องทำการทดสอบวัดระดับการดูแลจากมหาวิทยาลัยมหิดล คือ กลุ่มแคร์นี่ ทั้งภาคทฤษฎีโดยทำข้อสอบ 100 ข้อ และภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบ 80% จึงจะได้ใบรับรองมาตรฐาน

การทดสอบวัดระดับการดูแล ผู้ที่มีใบรับรองก็สามารถเข้าทดสอบเพื่อวัดความรู้ของตนเองได้ นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้พยาบาลวิชาชีพที่เกษียณอายุแล้ว สามารถเข้ามาอยู่ในระบบ รวมถึงนักกายภาพ ที่สามารถให้บริการต่างๆ ตามบ้านได้ สิ่งสำคัญ คือ การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ และการให้บริการ ซึ่งในอนาคต แคร์นี่ที่อยู่ในระบบอาจจะขยายบริการไปยังต่างประเทศได้

อย่างไรก็ตาม การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุไม่ใช่แค่เรื่องของผู้ดูแล แต่เป็นเรื่องการให้บริการทางด้านสุขภาพ ทั้งอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องใช้ต่างๆ ดังนั้น เราจึงรวมถึงพาร์ทเนอร์บริการอื่นๆ เช่น แท็คซี่ ประกัน และบริการอื่นๆ เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกใช้บริการ รวมถึงเดินหน้าขยายบริการเชื่อมโยงระบบเทเลเมดิซีน กับพาร์ทเนอร์อย่าง HealthDome สำหรับคนแก่ที่อยู่บ้าน มีความเสี่ยงสูง

158272987011

แพลตฟอร์มนี้จะเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างผู้ใช้บริการ และผู้ดูแล ให้เข้าใจกันง่ายมากขึ้น โดยมีไกด์รายละเอียด ในการบอกข้อมูลส่วนตัว และทำการแมชชิ่งให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยระบบจะแมชให้ตรงมากที่สุด ออกมาเป็นลำดับให้เลือก ทำให้การส่งแคร์นี่ไปตามบ้านไม่ผิดพลาด โดยมีทั้งบริการรายวัน และรายเดือนอยู่ประจำ ราคาค่าบริการเริ่มต้นที่ประมาณ 800 บาท รวมถึงมีคลินิกให้คำปรึกษาสำหรับแคร์นี่หากมีภาวะเครียด ทำให้เขาอยู่ในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  • ตั้งเป้า 3 ปี มีแคร์นี่ 1 พันราย

ดร.ชูพรรณ กล่าวเพิมเติมว่า ในไตรมาส 4 จะเพิ่มบริการ Safe and Seek ระบบข้อมูลส่วนตัวของผู้สูงอายุ ทั้งเรื่องประกัน และระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงสร้าง Market Place โดยจับมือกับพาร์ทเนอร์สินค้า บริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ให้เป็นแพลตฟอร์มสำหรับผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ตั้งเป้า 3 ปี 2563 – 2565 มีแคร์นี่ในระบบ 1,000 ราย มีพาร์ทเนอร์ที่เป็นศูนย์บริการ 100 ศูนย์ โดยรายได้ของแพลตฟอร์ม มาจากค่าดำเนินการ 10-15% ในการบริหารจัดการ และพัฒนาความสามารถแคร์นี่ให้ทันตามเทคโนโลยี ให้ความรู้ และทดสอบอื่นๆ

สิ่งที่เราคาดหวัง คือ ทำให้ศูนย์ต่างๆ รู้จัก มาใช้บริการ และเป็นพาร์ทเนอร์กับแพลตฟอร์มนี้ รวมถึงทำให้ภาครัฐเอกชนเห็นความสำคัญในการเข้ามาใช้บริการ นี่ถือเป็นความสำเร็จมากกว่า เพราะเราเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ ทำให้เกิดการแชร์ ทั้งในเรื่องสังคมผู้สูงอายุ สินค้า บริการ ศูนย์ต่างๆ ได้ยกระดับมาตรฐานตัวเองได้

158272987257

ณิอาภา โวหารลึก กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นซีเอ็น เนอร์สซิ่งแคร์ จำกัด NCN NURSING CARE CO.,LTD และกรรมการ สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย กล่าวเสริมว่า ปัญหาระหว่างลูกค้าไม่ใช่แค่เรื่องคุณภาพ แต่ยังมีเรื่องถูกชะตาเข้ามาเกี่ยวด้วย เนื่องจากบางคนทำงานดี แต่ลูกค้าไม่ถูกชะตาก็เกิดการเปลี่ยนตัวได้ ดังนั้น จึงไม่ใช่การใช้ระบบจับคู่ลูกค้ากับผู้ดูแลเพียงอย่างเดียว ศูนย์จะช่วยเลือกให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอีกแรงหนึ่ง นอกจากนี้ ยังตั้งเป้าในการขยายบริการไปยังต่างประเทศอีกด้วย

158272987042