เอ็มบีเค ลดค่าเช่าให้ผู้ค้า 10-20% เวลา 6 เดือน

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สรุปมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการ ลดค่าเช่าผู้ประกอบการ 6 เดือน

เมื่อเวลาประมาณ 13.30 . บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ โดยนายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ได้นัดประชุมผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อร่วมกันหารือมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 ซึ่งมีผู้ประกอบการร้านค้าให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยได้ข้อสรุปคือ ศูนย์จะลดค่าเช่าพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สัดส่วนตามประเภทการเช่า ตั้งแต่ 10-20 % เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่ 1 มีนาคม–31 สิงหาคม 2563

158272010818