'การบินไทย' ประกาศลดเงินเดือนผู้บริหาร 25%

'การบินไทย' ประกาศลดเงินเดือนผู้บริหาร 25%

“การบินไทย” ประกาศลดเงินเดือนระดับผู้บริหาร 15-25% นาน 6 เดือน หวังลดค่าใช้จ่ายจากวิกฤตไวรัสโคโรน่าระบาด

เมื่อวันที่ 25 ก.พ.63  นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ดีดี) บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่าจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ โรคโควิด-19 ในหลายประเทศ ทำให้เกิดผลกระทบความมั่นใจในการเดินทาง และทำให้ผู้โดยสารลดลงในช่วงนี้ การบินไทยได้มีการปรับลดเที่ยวบินไปหลายเส้นทางโดยเฉพาะในจีน บางเส้นทางปรับลดมากกว่า 50%  ญี่ปุ่น ลดไปกว่า 10% ทำให้บริษัทต้องปรับลดค่าใช้จ่าย โดยการปรับลดเที่ยวบินก็ทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงตามไปด้วย

นอกจากนี้ จะมีออกประกาศปรับลดผลตอบแทนทั้งเงินเดือนและค่าเดินทาง สวัสดิการอื่นๆ ของระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ดีดี ลงไปรวม 15-25 % นาน 6 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมนี้

การปรับลดเงินเดือนครั้งนี้จะเริ่มจากผู้บริหารระดับอีวีพี จะปรับลดเงินเดือน 20 % ค่าพาหนะ 30 % วีพี  ปรับลดเงินเดือน 15 % ค่าพาหนะ 20 % ส่วนดีดีจะลดสูงสุดเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมถึงวันที่ 30 กันยายน รวม 6 เดือนหากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นอาจมีมาตรการเพิ่มเติม