ตลาด"แร่โลหะ" ณ ตลาดลอนดอน (25 ก.พ. 63)

ตลาด"แร่โลหะ" ณ ตลาดลอนดอน (25 ก.พ. 63)

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)