เปิดฉากคอบร้าโกลด์ 2020

เปิดฉากคอบร้าโกลด์ 2020

"คอบร้าโกลด์ 2020" เปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้ว ที่ จ.พิษณุโลก เข้าร่วม 29 ประเทศ 9,630 นาย มุ่งพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหาร ขีดความสามารถในการอำนวยการยุทธ และประยุกต์ใช้กำลังรบในสถานการณ์วิกฤต

พิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 จัดขึ้นที่ลานอเนกประสงค์ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กองทัพภาคที่ 3 อำเภอเมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก นำโดย พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด , นาย ไมเคิล ฮีธ (Michael Heath) อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และพลตรี พีท จอห์นสัน (MG. Pete Johnson) รองผู้บัญชาการกองกำลังกองทัพบกสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิก

158261891061

นอกจากนี้ยังมี เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทย อัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย อัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย และอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เข้าร่วมด้วย

158261892154

คอบร้าโกลด์ เป็นการฝึกร่วมผสมทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกองทัพไทย และกองกำลังสหรัฐฯ ภาคพื้นอินโด - แปซิฟิก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ เป็นครั้งที่ 39 มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีระหว่างมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึก พัฒนาขีดความสามารถในการอำนวยการยุทธร่วม-ผสมประยุกต์ใช้กำลังรบในสถานการณ์วิกฤตต่างๆ รวมทั้งการฝึกใช้ระเบียบปฏิบัติประจำกองกำลังผสมนานาชาติ

158261894852

ปีนี้การฝึกคอบร้าโกลด์ มีประเทศเข้าร่วมการฝึกรวมทั้งสิ้น 29 ประเทศ ได้แก่ ประเทศที่เข้าร่วมการฝึกหลักจำนวน 7 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลี และมาเลเซีย ประเทศที่เข้าร่วมการฝึกเพิ่มเติมในโครงการช่วยเหลือประชาชน 2 ประเทศ คือ จีน และอินเดีย

158261894894

ประเทศในโครงการเสนาธิการผสมส่วนเพิ่มนานาชาติ 10 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย บังกลาเทศ แคนาดา ฝรั่งเศส อังกฤษ มองโกเลีย เนปาล นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ และฟิจิ ประเทศที่เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึก 10 ประเทศ ได้แก่ ลาว เวียดนาม บรูไน เมียนมา ปากีสถาน กัมพูชา อิสราเอล เยอรมนี สวีเดนและสวิตเซอร์แลนด์ รวมจำนวนผู้เข้ารับการฝึก 9,630 นาย โดยใช้พื้นที่กองทัพภาคที่ 1,2,3 และบริเวณอ่าวไทยตอนบน เป็นพื้นที่การฝึกหลัก ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย การฝึกปัญหาที่บังคับการ (Command Post Exercise : CPX) การฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise : FTX) และโครงการช่วยเหลือประชาชน (Humanitarian Civic Assistance : HCA)

158261892154

แม้ว่าการฝึกครั้งนี้จะต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติแห่งโรคไวรัส COVID-19 ที่กำลังระบาดในหลายพื้นที่ แต่กองทัพไทยได้วางแผนและกำหนดมาตรการป้องกันโรคไวรัส COVID-19 ในพื้นที่การฝึกเป็นอย่างดีและขอให้มั่นใจได้ว่า ไทยมีแผนที่มีความเหมาะสมในการดำเนินการ รวมทั้งได้กำชับให้ทุกหน่วยนำแผนและมาตรการไปใช้อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการฝึกทุกคน