'พาณิชย์'จับตา 15 ธุรกิจดาวรุ่งปี 63 ดิจิทัล-โลจิสติกส์มาแรง

'พาณิชย์'จับตา 15 ธุรกิจดาวรุ่งปี 63 ดิจิทัล-โลจิสติกส์มาแรง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิด15 ธุรกิจน่าจับตามองปี 63 คาดมีการจดทะเบียนทำธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นแน่ เผยธุรกิจแพลตฟอร์ม ค้าออนไลน์ ไอที เกมส์ ทำแอปพลิเคชัน ความงาม อาหาร ผู้สูงอายุ จ่ายเงินออนไลน์ พลังงาน ความเชื่อ ท่องเที่ยว โลจิสติกส์มาแรง

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ทำการติดตามแนวโน้มการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา และพิจารณาธุรกิจที่อยู่ในกระแสและเทรนด์ของการประกอบธุรกิจในอนาคต พบว่า ในปี 2563 มีธุรกิจที่น่าจับตามองสูงถึง 15 ธุรกิจ และคาดว่าจะมีการจดทะเบียนทำธุรกิจใหม่ในกลุ่มเหล่านี้เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่ขยายตัว ซึ่งหากผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจ ทำการศึกษา และประเมินทิศทางการทำธุรกิจได้ ก็จะมีโอกาสในการทำธุรกิจ และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

สำหรับ 15 ธุรกิจ ได้แก่ 1.ธุรกิจแพลตฟอร์ม เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบสูง เพราะปัจจุบันการซื้อขายออนไลน์ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป2.ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เป็นการซื้อขายออนไลน์ ที่เข้าถึงได้ง่ายผ่านอินเทอร์เน็ต และสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบัน 3.ธุรกิจเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ มีแนวโน้มเติบโตเพื่อรองรับความต้องการที่ของคนที่จะนำไปใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิต

4.ธุรกิจโครงข่าย จะเติบโตตามความต้องการใช้ข้อมูลที่เพิ่มสูงขึ้น 5.ธุรกิจเกมส์และพัฒนาแอปพลิเคชัน เติบโตตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปใช้งานสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้น ทำให้องค์กร บริษัท ห้างร้าน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเกมส์ และทำแอปพลิเคชัน ที่ตอบโจทย์ความต้องการ 6.ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม เช่น การทำผม การรักษาความงาม การอาบ อบ นวด สปา สถานที่ลดน้ำหนัก การรักษาทรวงทรง คลินิกดูแลความและสุขภาพ 7.ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และสตรีทฟู้ด โดยเฉพาะธุรกิจให้บริการอาหารแก่ลูกค้าที่มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น

8.ธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะธุรกิจที่ดูแลรักษาผู้สูงอายุในสถานที่พักและมีคนดูแล บ้านพักสำหรับผู้สูงอายุ การบริการจัดห้องพัก บ้านพักคนชรา มีการเติบโตตามจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น 9.ธุรกิจFintechและe-Paymentเ ป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินและธุรกิจการชำระเงินและธุรกิจเกี่ยวกับบัตรเครดิต 10.ธุรกิจพลังงาน จะเติบโตตามความต้องการใช้พลังงาน ทำให้ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า การส่งกระแสไฟฟ้า มีการเติบโต 11.ธุรกิจความเชื่อ เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตสูง เช่น การดูดวง ดูฮวงจุ้ย กำหนดฤกษ์ยาม การทำพิธีบวงสรวง แม้เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาท แต่คนก็ยังมีความเชื่อในเรื่องแบบนี้

12.ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว เพราะคนไทยยังนิยมท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ธุรกิจนำเที่ยวมีการเติบโต หากมีมาตรฐานการให้บริการ ก็จะได้รับความนิยม 13.ธุรกิจเครื่องสำอางและครีมบำรุงผิว เติบโตตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใส่ใจเรื่องความงามมากขึ้น14.ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ เติบโตตามการขยายตัวของการค้าออนไลน์และ15.ธุรกิจประกันภัย ประกันชีวิต มีการเติบโตตามความต้องการในด้านการออมเงิน และประกันความเสี่ยงต่างๆ