"อัตราแลกเปลี่ยน"เงินตราต่างประเทศ (31 ม.ค.63)

"อัตราแลกเปลี่ยน"เงินตราต่างประเทศ (31 ม.ค.63)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Currency Cross Rate) วันที่ 31 มกราคม 2563 ณ เวลาประมาณ 17.45น.

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)