ตลาด"แร่โลหะ" ณ ตลาดลอนดอน (31 ม.ค. 63)

ตลาด"แร่โลหะ" ณ ตลาดลอนดอน (31 ม.ค. 63)

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน ประจำวันที่ 30 มกราคม 2563

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)