ส.ส. สงสัยรัฐบาล จริงใจเคลื่อนงานปฏิรูปหรือไม่

ส.ส. สงสัยรัฐบาล จริงใจเคลื่อนงานปฏิรูปหรือไม่

“ส.ส.” สงสัย รัฐบาล จริงใจ เคลื่อนงานปฏิรูปหรือไม่ หลังพบงานปฏิรูปไร้ความคืบหน้า ด้าน “เลขาฯ ปฏิรูปปท.” ยอมรับ รัฐบาลยังไม่ตั้ง กก. เติมตำแหน่งที่ว่าง เชื่อเร็วๆ นี้จะพิจารณา

ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมสภาฯ วาระรับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2562  โดยการประชุมดังกล่าว ส.ส.​ได้แสดงความเห็นอย่างหลากหลายเพื่อเสนอแนะความเห็นไปยังรัฐบาล ต่อการทำงานปฏิรูป ทั้งนี้มีข้อสังเกตจาก ส.ส.​ที่มองว่าการปฏิรูปที่เกิดขึ้นไม่สามารถสัมฤทธิ์ผล เช่น น.ส.รังสิมา รอดรัศมี ส.ส.สมุทรสงคราม พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายว่าตนไม่เห็นการปฏิรูปมีความคืบหน้า ดังนั้นขอให้มีการทำหน้าที่เชิงรุก รวมถึงยกระดับให้งานเกิดผลเป็นที่ประจักษ์  โดยเฉพาะประเด็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และงานด้านสาธารณสุข 

ทั้งนี้ในการอภิปรายของส.ส. ยังมีหลายประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกรรมการปฏิรูปคณะต่างๆ ที่ลาออกจากตำแหน่งและไม่มีการตั้งบุคคลใหม่เพิ่มเติม ทำให้งานในภารกิจไม่คืบหน้า หรือขับเคลื่อนช้า นอกจากนั้นในการพิจารณารายงานการปฏิรูปที่ผ่านมาไม่มีความคืบหน้า จึงตั้งข้อสงสัยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการกำกับและติดตามการปฏิรูป ทั้งนี้มองว่าหากงานปฏิรูปไร้ความคืบหน้าเชื่อว่าจะมีข้อสังเกตว่าได้ทำตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 270 จริงหรือไม่และรัฐบาลมีความจริงใจในงานปฏิรูปจริงหรือไม่

ทั้งนี้ นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฐานะเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สถานะของกรรมการปฏิรูปด้านการเมือง มีกรรมการเหลือยู่ 2 คน และปฏิบัติหน้าที่ ส่วนการผลักดันทำได้ไม่เต็มที่ กรรมการที่หายไปในชุดต่างๆ 11 คณะ นำเสนอให้รัฐบาลพิจารณา เชื่อว่าจะพิจารณาและอนุมัติกรรมการเพิ่มเติมต่อไป ขณะที่ความคืบหน้างานด้านการปฏิรูปตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของส.ส.ที่ให้ไว้ก่อนหน้าที่ในการรายงานรอบหน้าหน่วยงานจะแยกส่วนรายงานเพื่อให้เห็นความคืบหน้าอย่างชัดเจน