ผู้โดยสารมั่นใจใช้ 'บีทีเอส' ทะลุ 8 แสนคน/วัน

ผู้โดยสารมั่นใจใช้ 'บีทีเอส' ทะลุ 8 แสนคน/วัน

“บีทีเอส” ยกระดับมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส”โคโรน่า” แพร่ระบาด ยันผู้โดยสารยังมั่นใจใช้บริการเฉลี่ย 8 แสนคน/วัน เหตุมีมาตรการดูแลปชช.ที่เข้ามาใช้บริการดีพอ และเตรียมประสานกทม. กรมควบคุมโรค จัดหาหน้ากากอนามัยไว้บริการตามสถานีใหญ่

เมื่อวันที่ 29 ม.ค.63 นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือบีทีเอส กล่าวว่า กระแสความกังวลเกี่ยวกับการแพร่เชื้อของโรคไวรัสโคโรนาขณะนี้ ยืนยันว่าไม่มีผลกระทบต่อจำนวนผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยยอดใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของผู้โดยสารในช่วงวันทำงานปกติ หรือตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เฉลี่ยมากกว่าวันละ 8 แสนคน อีกทั้งบีทีเอสยังได้สร้างความเชื่อมั่น โดยเพิ่มมาตรการดูแลเพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่าให้กับผู้โดยสารที่มาใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกสถานี

158029691597

“การเพิ่มมาตรการดูแลเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า ได้ดำเนินมาตรการแบบเข้มข้นและใช้มาตรการเดียวกับที่เคยเกิดสถาการณ์โรคซาร์ส หรือโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรงระบาด ซึ่งบีทีเอสก็สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในกรณีของโรคไวรัสโคโรน่า จะใช้มาตรการเข้มข้นดังกล่าวในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารของรถไฟฟ้าบีทีเอสเช่นกัน”

158029691655

สำหรับมาตรการที่จะเพิ่มความเข้มข้น เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อของโรคไวรัสโคโรน่า จะมีการทำความสะอาดขบวนรถไฟฟ้ามากขึ้นกว่าเดิมจากปกติที่จะทำความสะอาดช่วงที่รถให้บริการจนสิ้นสุดปลายทางแล้ว แต่จะเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดขบวนรถมากขึ้น โดยมีการฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาด รวมทั้งตามจุดสถานีรถไฟฟ้าจะมีการตั้งเจลล้างมือไว้ให้บริการประชาชนผู้ใช้บริการ

158029691661

รวมถึงการแจกหน้ากากอนามัยตามจุดยังสถานีบีทีเอส ที่เป็นสถานีใหญ่ และมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก โดยกำลังหารือร่วมกับกทม.และกรมควบคุมโรค ในการประสานเรื่องจากจัดหาหน้ากากอนามัยมาให้บริการประชาชนให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ของผู้โดยสาร

158029691690

158029691745

158029691745_1

158029691785