"อัตราแลกเปลี่ยน"เงินตราต่างประเทศ (29 ม.ค.63)

"อัตราแลกเปลี่ยน"เงินตราต่างประเทศ (29 ม.ค.63)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Currency Cross Rate) วันที่ 29 มกราคม 2563 ณ เวลาประมาณ 17.49น.

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)