รัฐสภา ตื่นรับมือไวรัสโคโรน่า ตั้งจุดคัดกรองคนป่วย-มีไข้ ห้ามเข้าพื้นที่

รัฐสภา ตื่นรับมือไวรัสโคโรน่า ตั้งจุดคัดกรองคนป่วย-มีไข้ ห้ามเข้าพื้นที่

รัฐสภา ตื่นรับมือไวรัสโคโรน่า ตั้งจุดคัดกรองคนป่วย-มีไข้ ห้ามเข้าพื้นที่

เมื่อวันที่ 28 ม.ค.63 นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงว่านายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ สั่งการให้สำนักงานเลขาธิการสภาฯ ตั้งจุดตรวจคัดกรองบริเวณทางเข้า และออกของอาคารรัฐสภา เพื่อตรวจสอบบุคคลตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า ไม่ให้เข้าสู่บริเวณรัฐสภา ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม หากพบบุคคลที่มีไข้ จะไม่ให้เข้ามายังพื้นที่รัฐสภา และนำตัวพบแพทย์ที่ศูนย์การแพทย์รัฐสภา และหากตรวจพบติดเชื้อ จะส่งตัวไปยังโรงพยาบาลของรัฐให้ดูแลทันที อาทิ โรงพยาบาลวชิระ, โรงพยาบาลราชวิถี นอกจากนั้นยังให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัย กับบุคคลทั่วไปที่ปกติ