"GOLD Futures" (28 ม.ค.63)

"GOLD Futures" (28 ม.ค.63)

แนวโน้มราคาทองคำ

ราคาทองคำยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหลังนักลงทุนขายสินทรัพย์เสี่ยง โดยเฉพาะหุ้นทั่วโลกจากความกังวลเรื่องโคโรน่าไวรัสที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีเม็ดเงินไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยทั้งพันธบัตรสหรัฐ และทองคำ

คำแนะนำ ลุ้นทดสอบ 1,590-1,595 $/Oz