“สมคิด” เร่งอนุมัติโครงการค้างท่อฯกองทุนดิจิทัลฯกว่า 5 พันล้าน

“สมคิด” เร่งอนุมัติโครงการค้างท่อฯกองทุนดิจิทัลฯกว่า 5 พันล้าน

“สมคิด” เร่งอนุมัติโครงการค้างท่อฯกองทุนดิจิทัลฯกว่า 5 พันล้าน ชี้ 130 โครงการรอพิจารณาขีดเส้นแล้วเสร็จใน 2 เดือน ส่วนงบปีฯ63 ตั้งวงเงิน 2.6 พันล้าน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วานนี้ (30 ก.ย.) ว่าปัจจุบันกองทุนพัฒนาดิจิทัลฯมีวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากการประมูลคลื่อนความถี่ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และรายได้ประจำปีของ กสทช. อยู่ประมาณ 5,000 ล้านบาท ซึ่งได้มีการจัดสรรวงเงินไว้สำหรับการพัฒนาโครงการดิจิทัลซึ่งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจะเสนอโครงการเข้ามาให้กองทุนฯพิจารณา โดยในปี 2562 ได้มีการจัดสรรวงเงินไว้ที่ 2.6 พันล้านบาท และในปี 2563 ได้มีการจัดสรรวงเงินไว้ที่ 2 พันล้านบาท

ทั้งนี้โครงการต่างๆที่เสนอเข้ามาเป็นโครงการที่มีประโยชน์ในการช่วยพัฒนาระบบดิจิทัลของประเทศ โดยตนได้มอบหมายให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อเร่งรัดและติดตามการอนุมัติโครงการที่มีการเสนอเข้ามาโดยเร็วที่สุด รวมทั้งสั่งการให้ทยอยพิจารณาโครงการที่เสนอเข้ามาทุกเดือน แทนการอนุมัติโครงการทั้งหมดในครั้งเดียวซึ่งจะทำให้มีการอนุมัติโครงการออกมาเป็นระยะๆทำให้เม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจเร็วขึ้น และช่วยให้การเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีและการให้บริการภาครัฐที่ใช้ระบบดิจิทัลสามารถทำได้รวดเร็วมากขึ้น

“กองทุนนี้ฯมีรายได้เข้ามาทุกปีสำหรับเป็นทุนสนับสนุนโครงการที่มีประโยชน์ในการพัฒนาดิจิทัลของประเทศ ซึ่งก็ต้องทยอยอนุมัติโครงการให้ได้ตามเพดานอยู่ที่ 5,000 ล้านบาท ซึ่งเราต้องการทะลวงท่อให้เบิกจ่ายโดยเร็ว”

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กล่าวว่า วงเงินที่มีการจัดสรรไว้สำหรับอนุมัติให้กับโครงการในปี 2562 ประมาณ 2.6 พันล้านบาท ได้มีการเสนอโครงการเข้ามาแล้ว 130 โครงการ เป็นวงเงินรวม 1.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งเสนอมาตั้งแต่เดือน พ.ค. 2562 แต่ยังไม่ได้มีการประชุมฯเพื่ออนุมัติโครงการ

จึงต้องเร่งรัดการพิจารณาโครงการ ซึ่งจะยึดกรอบการพัฒนาในด้านที่สำคัญ ได้แก่ ความปลอดภัยด้านดิจิทัล โครงการดิจิทัลพื้นฐาน รัฐบาลดิจิทัล การพัฒนาบุคลากรดิจิทัล และนโยบายเร่งด่วนของภาครัฐเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล โดยจะมีการทยอยอนุมัติโครงการให้ได้เร็วกว่ากำหนดเดิมที่จะมีการอนุมัติโครงการทั้งหมดให้ได้ภายในเดือน มี.ค. - เม.ย.2563 แต่จะเร่งการพิจารณาโครงการให้แล้วเสร็จภายใน 1 – 2 เดือนนี้

ส่วนโครงการที่จะเสนอเข้ามาในปีงบประมาณ 2563 ที่ประชุมฯได้อนุมัติกรอบวงเงินไว้ที่ 2 พันล้านบาท ซึ่งในที่ประชุมฯนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ได้บอกว่าการอนุมัติเงินงบประมาณในปี 2563 จะให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากระบบดิจิทัลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ได้แก่ ดิจิทัลเพื่อสุขภาพและการแพทย์ (HealtTech) การใช้ดิจิทัลเพื่อการเกษตร (Agi-tech) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนนโยบายสำคัญของรัฐบาลซึ่งจะเปิดรับข้อเสนอโครงการของหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนในช่วงต่อไป