เอสเอ็มอีแบงก์ตั้ง 'นารถนารี' รักษาการเอ็มดี

เอสเอ็มอีแบงก์ตั้ง 'นารถนารี' รักษาการเอ็มดี

เอสเอ็มอีแบงก์ แต่งตั้ง “นารถนารี รัฐปัตย์” ทำหน้าที่รักษาการกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.62 เป็นต้นไป

คณะกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ เอสเอ็มอีแบงก์มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็น รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ และธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบแล้ว

โดยให้มีอำนาจกระทำการแทนกรรมการผู้จัดการในกิจการของธนาคาร ตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ ปัจจุบัน อายุ 48 ปี ถือเป็นลูกหม้อของเอสเอ็มอีแบงก์ เส้นทางการทำงานเติบโตมาจากเอสเอ็มอีแบงก์ ตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ตำแหน่งล่าสุด เป็นรองกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบเป้าหมายบริหารสินทรัพย์ และ NPLs กำกับดูแลสายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อ กำกับดูแลสายงานบริหารสินทรัพย์ กำกับดูแลสายงานพัฒนาผู้ประกอบการและร่วมลงทุน และกำกับดูแลโครงการ Core Business Process System & ERP พ.ศ. 2561– ปัจจุบัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบสายงานพัฒนาผู้ประกอบการและร่วมลงทุน และรับผิดชอบสายงานสารสนเทศและสนับสนุนการบริหาร พ.ศ. 2558 – 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบสายงานพัฒนาผู้ประกอบการและร่วมลงทุน และรับผิดชอบสายงาน ช่วยบริหาร พ.ศ. 2559 -2560 เป็นต้น