'บิ๊กต่าย' ส่งมอบหน้าที่ 'บิ๊กนัต' ผบ.ทอ.คนใหม่ มั่นใจนำพาทัพฟ้าก้าวหน้า

'บิ๊กต่าย' ส่งมอบหน้าที่ 'บิ๊กนัต' ผบ.ทอ.คนใหม่ มั่นใจนำพาทัพฟ้าก้าวหน้า

“บิ๊กต่าย” ส่งมอบหน้าที่ “บิ๊กนัต” สานต่อภารกิจกองทัพอากาศ มั่นใจนำพาทัพฟ้าก้าวหน้า ด้านผบ.ทอ.คนใหม่ขานรับ ผุดกองทัพยุทธศาสตร์ใหม่ “Air power And cyber space”

เมื่อวันที่ 30 ก.ย.62 กองทัพอากาศได้จัดพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ ระหว่างพล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) กับพล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ เสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะผบ.ทอ.คนใหม่ ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ โดยมีพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พิธีลงนามในเอกสารรับส่งหน้าที่ผบ.ทอ. และพิธีสวนสนามเนื่องในโอกาสรับส่งหน้าที่ผบ.ทอ. และมอบการบังคับบัญชา ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

โดยจัดกองทหารเกียรติยศ จำนวน 4 กองพัน ประกอบด้วย กองพันนักเรียนนายเรืออากาศ รักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กองพันนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ กองพันทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และกองพันต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เข้าร่วมการสวนสนาม นอกจากนี้ยังได้จัดหมู่บินขับไล่สมรรถนะสูงของกองทัพอากาศ จำนวน 4 หมู่บิน ทำการสวนสนามทางอากาศ ได้แก่ หมู่บินที่ 1 นามเรียกขาน EAGLE ทำการบินโดยเครื่องบินขับไล่แบบที่ 18 ข/ค (F-5) จำนวน 4 เครื่อง หมู่บินที่ 2 นามเรียกขาน VIPER ทำการบินโดยเครื่องบินขับไล่แบบที่ 19/ก (F-16) จำนวน 4 เครื่อง หมู่บินที่ 3 นามเรียกขาน SHARK ทำการบินโดยเครื่องบินขับไล่แบบที่ 20/ก (GRIPEN) จำนวน 4 เครื่อง หมู่บินที่ 4 นามเรียกขาน DRAGON ทำการบินโดยเครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่ 2 (T-50TH) จำนวน 4 เครื่อง

71501052_2577071348982643_5751624871985545216_n

ทั้งนี้ พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ กล่าวว่า พล.อ.อ.มานัตเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล อีกทั้งมีประสบการณ์ทั้งในด้านการบิน การบริหาร และวิทยาการแขนงต่างๆ พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม และมีจิตใจโอบอ้อมอารี ตนเชื่อมั่นว่าจะเป็นผู้นำกองทัพอากาศที่สร้างความเจริญก้าวหน้าเป็นกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค โดยที่พวกเราทุกคนจะต้องช่วยเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผลสำเร็จ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทัพอากาศ ประเทศชาติและประชาชนต่อไป

พล.อ.อ.มานัต กล่าวว่า ขอรับหน้าที่และการบังคับบัญชาในตำแหน่ง สืบต่อจากพล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และจะปฎิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ทุ่มเทอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ ตลอดเวลาที่ได้ปฏิบัติราชการในกองทัพอากาศ ได้ประจักษ์ถึงขีดความสามารถในการทำงานของพล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ตลอดมา ซึ่งเป็นนักปกครองและเป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของกำลังพลให้มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้ที่ดำรงตนอย่างเรียบง่าย ยึดมั่นในคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทุ่มเทและเสียสละเพื่อกองทัพอากาศและประเทศชาติจนมีความเจริญก้าวหน้ามั่นคง ขอยืนยันในความเคารพที่มีต่อท่าน และจะระลึกถึงคุณงามความดี พร้อมทั้งปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ และขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะนำพากองทัพอากาศและจะปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา โดยยึดหลักนิติธรรมปฎิบัติหน้าที่ด้วยความจงรักภักดี ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม เสริมสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนกองทัพอากาศก้าวสู่กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

70326860_2577073878982390_8451883369465118720_n

นอกจากนี้พล.อ.อ.มานัต ให้สัมภาษณ์ว่า ตนจะปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างตามตัวบทกฎหมาย ซึ่งภายใต้ลักษณะงานการสร้างคนถือเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งกองทัพอากาศจะมียุทธศาสตร์ใหม่ Air power And cyber space ที่ต้องการคนที่มีความฉลาดมาก และมีความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงมีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตวิญญาณ มีวินัยขยันและหมั่นเพียร โดยจะเริ่มใช้ในปีค.ศ.2020 ถือเป็นตัวเลขที่ดีสำหรับพวกเรา ทั้งนี้อยากให้ช่วยกันเพื่อบ้านเมืองเพราะทุกภารกิจถือว่ามีส่วนสำคัญและเราจะเป็นเสาค้ำจุนกลับร่วมกับทุกเหล่าทัพ โดยจะกอดคอร่วมกันไปทุกเหล่าทัพ