สั่งย้าย34รองผู้ว่าฯ 'ไพโรจน์' พ้นสงขลาไปนราฯ

สั่งย้าย34รองผู้ว่าฯ 'ไพโรจน์' พ้นสงขลาไปนราฯ

ปลัดมท.สั่งย้าย 34 รองผู้ว่าฯ โยก "ไพโรจน์" พ้นสงขลาไปนราธิวาส

เปิดคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2053/2562 เรื่องย้ายข้าราชการ ซึ่งเป็นการโยกย้ายระดับ "รองผู้ว่าราชการ" จำนวน 34 ราย ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ลงนามโดย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย รายละเอียด ดังนี้

1_31

2_26

3_16

4_9