'สมศักดิ์' เครื่องร้อน! เร่งแก้นักโทษล้นคุก

'สมศักดิ์' เครื่องร้อน! เร่งแก้นักโทษล้นคุก

"สมศักดิ์" ลุยตรวจเรือนจำชั่วคราวดอยฮาง เล็งแก้กฎหมาย-เสนอศาลสั่งบำบัดนักโทษยาเสพติด ของกลางน้อย โทษไม่ถึง 5 ปี แก้ปัญหาความแออัดในคุก

เมื่อวันที่ 28 ก.ย.62 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรงงยุติธรรม และคณะผู้บริหารกระทรวง ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมเรือนจำชั่วคราวดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งเป็นเรือนจำฝึกอาชีพครบวงจรมีทั้งอาชีพเกษตร ทำขนม ช่างปูน ฯลฯ เพื่อให้ผู้พ้นโทษสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพหลังปล่อย ปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีคุณสมบัติได้รับการคัดย้ายมาฝึกอาชีพ 60 ราย กลางวันจะปล่อยให้ผู้ต้องขังลงแปลงทำงาน และกลับเข้าเรือนนอนตอนเย็น ส่วนผลผลิตที่ได้จากแปลงสาธิตจะส่งให้แดนสูทกรรมของเรือนจำ โดยนายสมศักดิ์ได้เยี่ยมชมแปลงปลูกองุ่น พืชเมืองหนาว ข้าว การทำปุ๋ยหมักจากน้ำจุลินทรีย์ เพาะเลี้ยงไส้เดือน พร้อมให้คำแนะนำว่า การฝึกอาชีพในรูปแบบที่ไม่ใช้ต้นทุน จะสามารถทำให้ผู้พ้นโทษนำความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตจริง

ทั้งนี้ ตนได้สั่งการให้กระทรวงยุติธรรมส่งข้อมูลการฝึกอาชีพครบวงจรในเรือนจำให้กองออกแบบใช้ออกแบบอาคารในเรือนจำทุกแห่ง เพื่อให้มีสถานที่เพียงพอสำหรับฝึกอาชีพ กำหนดให้ผู้ต้องโทษต้องผ่านการฝึกอาชีพอย่างน้อย 6 เดือน หรือ 1 ปี ก่อนได้รับการพักโทษ โดยเฉพาะการเลี้ยงหมูหลุมและไก่สามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้ในครัวเรือน

 

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศมีจำนวน 3.8 แสนคน ในจำนวนนี้ 70-80 เปอร์เซ็นต์ เป็นผู้ต้องขังที่กระทำผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติด กระทรวงยุติธรรมจึงมีแนวคิดเสนอแก้กฎหมายยาเสพติดที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ป.ป.ส. รวมทั้งแก้ไขกฎระเบียบเพื่อลดความแออัดในเรือนจำ รวมทั้งจะนำเสนอศาลใช้ดุลพินิจให้ส่งจำเลยคดียาเสพติดที่มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ไปบำบัดรักษาโดยไม่ต้องส่งตัวไปคุมขัง

จากนั้น นายสมศักดิ์ได้ไปทดลองนวดคลายเส้น ซึ่งมีอาการเมื่อยล้ากล้ามเนื้อจากการเตะฟุตบอล พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนในจังหวัดเชียงรายและนักท่องเที่ยวให้มาใช้บริการเรือนจำชั่วคราวดอยฮาง ซึ่งเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้ครบวงจร