'กัลฟ์อินเตอร์ฯ' ดอดเก็บหุ้นเอสพีซีจีเพิ่ม 0.1619%

'กัลฟ์อินเตอร์ฯ' ดอดเก็บหุ้นเอสพีซีจีเพิ่ม 0.1619%

ก.ล.ต. รายงานข้อมูลพบ GULF INTERNATIONAL (HONG KONG) ซื้อหุ้นเอสพีซีจีเพิ่มสัดส่วน 0.1619% ในราคาหุ้นละ 19.2 บาท หนุนสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มเป็น 10.0761%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งพบว่าGULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED ได้รายงานการได้มาหุ้นของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2562 จำนวน 1,577,700 หุ้น หรือคิดเป็น 0.1619% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ในราคาหุ้นละ 19.2 บาทต่อหุ้น ซึ่งดำเนินการผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯโดยบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ไทยพาณิชย์ จำกัด ซึ่งส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาเพิ่มขึ้นเป็น 98,140,352 หุ้น หรือคิดเป็น 10.0761% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ