เปิดเอกสารแนบท้ายสัญญา ต้นเหตุ “ซีพี” ยื้อเซ็นไฮสปีด

เปิดเอกสารแนบท้ายสัญญา  ต้นเหตุ “ซีพี” ยื้อเซ็นไฮสปีด

กลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โภคภัณฑ์ จำกัด และพันธมิตร (กลุ่มซีพี) ส่งหลังสือถึงคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา) ลงวันที่ 19 ก.ย.2562 เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารแนบท้ายร่างสัญญา