'หม่อมเต่า' ช่วยลูกจ้าง บ.เอเพ็กซ์ สมุทรสาคร หางานใหม่ให้ทำได้แล้ว 84 คน

'หม่อมเต่า' ช่วยลูกจ้าง บ.เอเพ็กซ์ สมุทรสาคร หางานใหม่ให้ทำได้แล้ว 84 คน

"หม่อมเต่า" เผยสำนักงานจัดหางาน จ.สมุทรสาคร หารือร่วมกับชมรมผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมสินสาครช่วยเหลือพนักงานที่ไม่ผ่านทดลองงาน 147 คน ได้ข้อสรุปหางานใหม่ให้ทำได้แล้ว 84 คน

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือดูแลลูกจ้างกรณีบริษัทเอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จ.สมุทรสาคร ได้มีการเลิกจ้างพนักงานที่ไม่ผ่านการทดลองงาน จำนวน 147 ราย ว่า ล่าสุดกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครได้ประชุมร่วมกับชมรมผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร และฝ่ายบุคคลของบริษัทฯ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ โดยมี นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล ประธานชมรมผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร เป็นประธานจัดการประชุม

ม.ร.ว.จัตุมงคล ฯ กล่าวต่อว่า จากการหารือร่วมกับชมรมผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร และฝ่ายบุคคลของบริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด พบว่า สามารถหางานใหม่ให้พนักงานที่ไม่ผ่านการทดลองงานได้งานทำได้แล้ว 84 คน ในจำนวนนี้ 18 คนได้เข้าทำงานแล้ว ที่เหลืออีก 66 คนบริษัทฯ จะมารับตัวเพื่อเข้าทำงานในวันพรุ่งนี้ (26 ก.ย.62) ส่วนอีก 28 คน มีความประสงค์ที่จะกลับภูมิลำเนา สำหรับ 35 คน กำลังอยู่ในระหว่างการติดต่อประสานงานเพื่อขอทราบความต้องการ ทั้งนี้ มีนายจ้าง/สถานประกอบการที่มีความประสงค์จะรับคนงานเพิ่ม ได้แก่ บริษัทพีซิชั่น พริ้นท์ จำกัด บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด รับจำนวน 300 อัตรา บริษัท เฟ็ลกซ์โซ กราฟฟิก จำกัด รับจำนวน 15 อัตรา และบริษัท นาสป้า เอเซีย จำกัด รองรับการสมัครงานให้กับผู้ที่ไม่ผ่านการทดลองงาน