สำรวจพื้นที่รับเสด็จฯเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

สำรวจพื้นที่รับเสด็จฯเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ปลัดสำนักนายกฯ-ปลัดกทม. สำรวจพื้นที่ในการเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วย นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกทม. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการจัดการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

สำรวจพื้นที่รับเสด็จฯเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

สำรวจพื้นที่รับเสด็จฯเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

สำรวจพื้นที่รับเสด็จฯเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค