'พายุโพดุล' เข้าอีสานแล้ว จับตาฝนตกหนักถึงหนักมากทั่วไทย

'พายุโพดุล' เข้าอีสานแล้ว จับตาฝนตกหนักถึงหนักมากทั่วไทย

เผยเกิดน้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัยในพื้นที่ 10 จังหวัด เดือดร้อน 37 ครัวเรือน ย้ำ "พายุโพดุล" เข้าอีสานแล้ว จับตาฝนตกหนักถึงหนักมากทั่วไทย

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า อิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ในช่วงวันที่ 25 - 29 สิงหาคม 2562 ส่งผลให้เกิดน้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัยในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี อุดรธานี เลย เชียงใหม่ กระบี่ อำนาจเจริญ ปราจีนบุรี และหนองคาย รวม 16 อำเภอ 24 ตำบล 38 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 37 ครัวเรือน สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 7 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ใน 3 จังหวัด
ดังนี้

'พายุโพดุล' เข้าอีสานแล้ว จับตาฝนตกหนักถึงหนักมากทั่วไทย
อำนาจเจริญ เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้ลำน้ำเซบายมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น และน้ำกัดเซาะพนังกั้นน้ำในตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพานเสียหาย 6 จุด ส่งผลให้น้ำเอ่อล้น 4 จุด บ้านเรือนประชาชนไม่ได้รับผลกระทบ ปัจจุบันอยู่ระหว่างซ่อมแซมและเสริมพนังกันน้ำให้มีความแข็งแรง ปราจีนบุรี น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 4 หลัง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว

หนองคาย น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับจังหวัดหน่วยทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น พร้อมจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหาย เพื่อให้ช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไป อย่างไรก็ตาม วันนี้ (30 ส.ค.62) เวลา 05.30 น. พายุโมดุลได้เคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม และคาดว่าจะอ่อนกำลังเป็นดีเปรสชั่นบริเวณจังหวัดสกลนครในระยะต่อไป ส่งผลให้ช่วงวันที่30 ส.ค. – 1ก.ย. 62 ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในทุกภาคของประเทศไทย อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่ง ปภ. ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดเตรียมสรรพกำลัง วัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยให้เผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด
เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้น

'พายุโพดุล' เข้าอีสานแล้ว จับตาฝนตกหนักถึงหนักมากทั่วไทย

ท้ายนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

'พายุโพดุล' เข้าอีสานแล้ว จับตาฝนตกหนักถึงหนักมากทั่วไทย