'เขยทักษิณ' เก็บหุ้น 'เอสซี' 4 แสนหุ้น มูลค่ารวม1.07 ลบ.

'เขยทักษิณ' เก็บหุ้น 'เอสซี' 4 แสนหุ้น มูลค่ารวม1.07 ลบ.

"ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์" ลูกเขย "ทักษิณ ชินวัตร" เข้าซื้อหุ้น "เอสซี แอสเสท" วันที่ 27 ส.ค.62 จำนวน 4 แสนหุ้น มูลค่ารวม 1.07 ล้านบาท

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุ นาย ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC) ได้ซื้อหุ้น SC วันที่ 27 ส.ค.2562 จำนวน 3 รายการรวม 4 แสนหุ้น ที่ราคา 2.62 บาท , ที่ราคา 2.68 บาท และ 2.70 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวม 1.07 ล้านบาท

ทั้งนี้ นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ เป็นลูกเขยของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี