สช. ออกคำสั่งให้ 'ผอ.กรุงเทพคริสเตียน' กลับเข้าทำงาน

สช. ออกคำสั่งให้ 'ผอ.กรุงเทพคริสเตียน' กลับเข้าทำงาน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ออกคำสั่งให้ "ผู้อำนวยการกรุงเทพคริสเตียน" กลับเข้าทำงาน

หลังจากที่เมื่อวานนี้ (27 ส.ค.) องค์กร SaveBcc ได้แก่ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย รวมตัวกันแต่งกายด้วยชุดดำรวมตัวกันบริเวณหน้าโรงเรียน เพื่อเรียกร้องทางสภาคริสตจักรที่ได้มีการกดดันให้ นายศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และ นายวัชรพงษ์ อภิญญานุรังสี ผู้จัดการโรงเรียนให้ลาออก โดยอ้างว่ามีการบริหารงานผิดพลาดไม่ปฏิบัติตามกฎตามธรรมนูญแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

วันนี้ (28 ส.ค.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งจดหมายถึง องค์กร Save BCC เพื่อร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เขตบางรัก

นอจากนี้ ยังมีเอกสารที่ออกจากทางสช. เรื่องข้อขัดแย้งของผู้อำนวยการโรงเรียนกับผู้รับใบอนุญาต โดยมีเนื้อหาว่า การสั่งพักงานผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ยังไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล จึงขอให้โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยพิจารณาให้ผู้อำนวยการกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนการสอนและการควบคุมดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน จนกว่าจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการที่กฎหมายกำหนด

10471080307393