ส่องพื้นที่ภายใน 'เซ็นทรัล วิลเลจ' เร่งตกแต่งใกล้เสร็จ

ส่องพื้นที่ภายใน 'เซ็นทรัล วิลเลจ' เร่งตกแต่งใกล้เสร็จ

ก่อสร้างเกือบจะเสร็จสมบูรณ์ ใกล้ถึงวันเปิดแล้ว แต่ยังมีปัญหากับทอท.

โครงการเซ็นทรัล วิลเลจ เป็นโครงการลักชูรี่เอาท์เล็ตระดับโลกแห่งแรกของไทย ขณะที่ก่อสร้างเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่ติดปัญหาเรื่องการยื่นขออนุญาตตัดคันหินทางเท้าในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 370 บริเวณทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเชื่อมทางเข้า-ออกกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 370 ซึ่งเป็นทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ และ บริษัทซีพีเอ็น อ้างว่า หมวดทางหลวงบางพลี และแขวงทางหลวงสมุทรปราการ ตรวจสอบแล้ว เห็นว่า ไม่เป็นอุปสรรคต่องานบำรุงรักษาทาง แต่ท่าอากาศยานไทย ไม่อนุญาตให้ดำเนินการ จึงกลายเป็นข้อพิพาทที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ (ภาพเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 62)

ส่องพื้นที่ภายใน 'เซ็นทรัล วิลเลจ' เร่งตกแต่งใกล้เสร็จ

ส่องพื้นที่ภายใน 'เซ็นทรัล วิลเลจ' เร่งตกแต่งใกล้เสร็จ

ส่องพื้นที่ภายใน 'เซ็นทรัล วิลเลจ' เร่งตกแต่งใกล้เสร็จ

ส่องพื้นที่ภายใน 'เซ็นทรัล วิลเลจ' เร่งตกแต่งใกล้เสร็จ

ส่องพื้นที่ภายใน 'เซ็นทรัล วิลเลจ' เร่งตกแต่งใกล้เสร็จ

ส่องพื้นที่ภายใน 'เซ็นทรัล วิลเลจ' เร่งตกแต่งใกล้เสร็จ

ส่องพื้นที่ภายใน 'เซ็นทรัล วิลเลจ' เร่งตกแต่งใกล้เสร็จ

ส่องพื้นที่ภายใน 'เซ็นทรัล วิลเลจ' เร่งตกแต่งใกล้เสร็จ