ครม.เทงบ 5 หมื่นล้านบาท ช่วยภัยเเล้ง -อุทกภัย

ครม.เทงบ 5 หมื่นล้านบาท ช่วยภัยเเล้ง -อุทกภัย

ครม.เทงบ 5 หมื่นล้านบาท ช่วยภัยเเล้ง -อุทกภัย "สุรินทร์-บุรีรัมย์" รับสูงสุด จังหวัดละ 500 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 27 ส.ค.62 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าในที่ประชุม ครม. ได้เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย และสำนักงบประมาณ ได้มีการหารือและได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

การพิจารณานั้นได้กำหนดให้เเต่ละจังหวัดเสนอแผนงานที่เกี่ยวข้องกับภัยแล้งและอุทกภัย ให้มีกานเสนอเข้ามาในครม.ภายใน 30 ก.ย.นี้ โดยที่จะต้องไม่มีข้อทักท้วงจากประชาชน และสามารถดำเนินการได้ทันที โดยมีการอนุมัติวงเงิน 15,800 ล้านบาท แบ่งเป็น 74 จังหวัดที่จะได้รับจังหวัดละ 200 ล้านบาท ส่วนอีก 2 จังหวัด คือจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ จะได้รับงบประมาณ จังหวัดละ 500 ล้านบาท