จัดทำบัญชีโยกย้ายนายทหาร ดูความสอดคล้อง

จัดทำบัญชีโยกย้ายนายทหาร ดูความสอดคล้อง

"พล.อ.พรพิพัฒน์" ยันเหล่าทัพ จัดทำบัญชีโยกย้ายนายทหาร ดูความสอดคล้อง

พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำโผทหารชั้นนายพล ประจำปี 2562 ว่า เหล่าทัพมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ทั้งในเรื่องของทิศทางการทำงานและหลักนิยมในการปฏิบัติงาน การมีทัศนคติที่สอดคล้องกัน ทั้งในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ ซึ่งเรื่องของการจัดวางตัวบุคลากรต่างๆ ต้องมีความสอดคล้องกัน และต้องมองไปในระยะยาวไม่ใช่มองเพียงแค่หน่วยใครหน่วยมัน หรือองค์กรใดองค์กรเดียว ส่วนการให้สัมภาษณ์ของผู้บัญชาการเหล่าทัพนั้น เฉพาะที่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง และการให้ความเห็นที่พาดพิงบุคคลต่างๆ ก็ต้องใช้ความระมัดระวัง เพราะสังคมขณะนี้พร้อมที่จะเข้าใจอะไรที่คาดเคลื่อน (ภาพ-fb/rtarfhq.pr)