ครม.เตรียมรับโปรดเกล้าพระราชทานพระราชดำรัส-พระราชหัตถ์ 27 ส.ค.

ครม.เตรียมรับโปรดเกล้าพระราชทานพระราชดำรัส-พระราชหัตถ์ 27 ส.ค.

ครม.เตรียมรับโปรดเกล้าพระราชทานพระราชดำรัส-พระราชหัตถ์ 27 ส.ค. เนื่องโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสัตย์ปฏิญาณเมื่อ 16 ก.ค. 2562

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า มีการเผยแพร่หมายกำหนดการลำดับพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชดำรัส พร้อมลายพระราชหัตถ์ ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ เมื่อวันที่ 16 ก.ค.2562 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน วันอังคารที่ 27 ส.ค.2562 เวลา 09.00 น. ณ ตึกบัญชาการ 1 ห้องรับรองชั้น 5


โดยเริ่มเวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพร้อม เวลา 08.45 น.เรียนเชิญ คณะรัฐมนตรีเข้าประจำจุดยืน ณ ห้องรับรองชั้น 5 เวลา 09.00 น. นายกฯเดินทางถึงห้องรับรองชั้น 5 แล้วเข้าประจำจุดยืนหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กล่าวรายงาน นายกฯ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


เจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เชิญพระราชดำรัสวางบนพานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายกฯเข้ารับพระราชดำรัสและกลับมายืน ณ จุดเดิม ถวายความเคารพพร้อมกัน เสร็จพิธี


ในเอกสารกำหนดการยังแจ้งถึงการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าไทย แขนยาว ประดับเข็มที่ระลึก “ม.ว.ก.” พระราชทานในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรณา 5 รอบ 28 ก.ค.2555 และประดับเข็มตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากได้มีการส่งหนังสือแจ้งคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงลำดับพิธีฯ ปรากฏว่าในช่วงเย็น (วันที่ 26 ส.ค.) ทางรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ขึ้นไปตรวจดูความเรียบร้อยของสถานที่ที่จะใช้ในพิธี ในห้องรับรอง ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 1

745428