'กรมการข้าว' เตรียมพันธุ์ข้าว 4 สายพันธุ์ ใช้ในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

'กรมการข้าว' เตรียมพันธุ์ข้าว 4 สายพันธุ์ ใช้ในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

"กรมการข้าว" เตรียมพันธุ์ข้าว 4 สายพันธุ์ ใช้ในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ส่วนข้าวที่เหลือ ได้มีการบรรจุใส่ซองพลาสติก แจกจ่ายให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นมิ่งขวัญ และสิริมงคล

นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยกับเนชั่นทีวีว่า กรมการข้าวได้ขอพระราชทานพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน ณ แปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา จำนวน 4 พันธุ์ รวมน้ำหนักเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งสิ้น 1,206 กิโลกรัม เพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในวันพรุ่งนี้(9พ.ค.)เพื่อบรรจุในกระบุงเพื่อใช้หว่าน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงส่วนข้าวที่เหลือ ได้มีการบรรจุใส่ซองพลาสติก แจกจ่ายให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นมิ่งขวัญ และสิริมงคลในการประกอบอาชีพทางการเกษตรตามประเพณีนิยม จำนวนทั้งสิ้น 366,000 ซอง ประกอบด้วย ข้าวนาสวน จำนวน 4 พันธุ์ ซึ่งเป็นข้าวที่มีคุณลักษณะและความโดดเด่นในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ขาวดอกมะลิ 105 เป็นข้าวเจ้า ที่สามารถทนแล้งได้ดี ข้าวสุก มีกลิ่นหอม นุ่ม
2. ปทุมธานี 1 เป็นข้าวเจ้าที่นุ่มเหนียวมีกลิ่นหอมอ่อน
3. กข43 เป็นข้าวเจ้าที่มีกลิ่นหอมอ่อน นุ่ม
และ 4. กข6 เป็นข้าวเหนียว ทนแล้งดี มีกลิ่นหอม

นอกจากนี้ กรมการข้าวยังได้จัดเตรียมกระบุงข้าว หรือที่เรียกว่า คู่หาบเงิน-คู่หาบทอง สำหรับให้เทพีคู่หาบเงิน-คู่หาบทอง ใช้หว่านในวันพระราชพิธีฯ ซึ่งกระบุงข้าว ประกอบด้วย ไม้ไผ่สีสุกนำมาจักเป็นเส้น แล้วหลาวให้ได้ขนาดเดียวกัน นำมาจักสานเป็นกระบุงข้าว จำนวน 8 ใบ ทำการพ่นสีเงิน 4 ใบ และพ่นสีทอง 4 ใบ สำหรับใช้กับเทพีคู่หาบเงิน 2 ชุด และคู่หาบทอง 2 ชุดในส่วนไม้คาน แกะสลักด้วยไม้สักทอง

โดยส่วนหัวไม้คานจะแกะสลักเป็นรูปหัวพญานาค ส่วนหางไม้คานจะแกะสลักเป็นหางพญานาค ตัวไม้คานจะใช้ไม้ไผ่สีสุกที่มีจำนวน 8 ข้อ ความยาวประมาณ 110 เซนติเมตร หรือ 46 นิ้ว โดยแต่ละข้อจะมีความหมายว่า ข้อที่ 1 คาน - ข้อที่ 2 แคน - ข้อที่ 3 ยาก - ข้อที่ 4 แค้น - ข้อที่ 5 มั่ง - ข้อที่ 6 มี - ข้อที่ 7 สี - ข้อที่ 8 สุก เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่อาชีพเกษตรกรส่วนสาแหรก ทำจากหวายหอม นำมาสานเป็นหัวสาแหรกรูปหัวแหวนพิรอด ซึ่งแสดงถึงการนำพาพืชพันธุ์ธัญหารเจริญเติบโตสมบูรณ์รอดปลอดภัยในปีนั้นๆ