วธ.จัดมหกรรมการแสดงโขนกลางกรุง 6-8 เม.ย.นี้

วธ.จัดมหกรรมการแสดงโขนกลางกรุง 6-8 เม.ย.นี้

วธ.จัดมหกรรมการแสดง "โขน" ครั้งยิ่งใหญ่กลางกรุงเทพ เผยแพร่องค์ความรู้โขน เฉลิมฉลอง ยูเนสโก ยกโขนไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.62 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยสถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม มหกรรมโขน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสที่ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศขึ้นทะเบียน “โขน” ในประเทศไทยเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2561 และเพื่อเผยแพร่คุณค่าสาระของโขน ศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่บูรณาการงานศิลป์ไทยหลายสาขา ทั้งประติมากรรม จิตรกรรม หัตถศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี วรรณกรรม และงานช่างฝีมือแขนงต่างๆ ผสมผสานขนบ จารีตประเพณี พิธีกรรมเข้าด้วยกัน จนสืบทอดเป็นหนึ่งในมหรสพประจำชาติ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น สวยงามอลังการ สร้างความตื่นตาประทับใจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

9629717745960

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การแสดงโขนนิยมแสดงเรื่อง รามเกียรติ์ มีที่มาจากเรื่อง “รามายณะ” ซึ่งเป็นวรรณคดีที่ได้รับความนิยมและมีการเผยแพร่ในภูมิภาคอาเซียน  เช่น ไทย ลาว พม่า เขมร มาเลเซีย อินโดนีเซีย และมีอิทธิพลถึงไซอิ๋วของจีนด้วย  ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนและเยาวชนไทยได้ร่วมกันภาคภูมิใจในศิลปะการแสดงโขน และมีส่วนร่วมสืบสาน รักษาและต่อยอด มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติให้ยั่งยืน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จึงจัดกิจกรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ กิจกรรมการแสดงโขนกลางกรุง กิจกรรมสะสมตราประทับหัวโขน (โขน Walk Rally) กิจกรรมถ่ายภาพกับหัวโขนจำลองยักษ์ (โขนจำแลง) และมหกรรมการแสดงครั้งยิ่งใหญ่ โขนกลางกรุงเทพมหานคร วันที่ 6-8 เม.ย.นี้ เวลา 11.00-21.00  น. ณ บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงโขนจากหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ การเสวนาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ การจัดนิทรรศการคุณค่าสาระและความสำคัญของโขน การสาธิตทำหัวโขน การแต่งหน้าและแต่งกายโขน การปักเครื่องโขน และยังมีศิลปินดารามากความสามารถและชื่นชอบในการแสดงโขนมาร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ภายในงานด้วย

นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่สารคดีสั้นโขนวันละคำ ออกอากาศทุกวันทาง Workpoint TV ช่อง ช่อง 23 เวลา 08.25 น. และเฟซบุ๊กกรมส่งเสริมวัฒนธรรม www.facebook.com/DCP.culture/ รวมถึงการผลิตและฉายภาพยนตร์แอนิเมชัน รามเกียรติ์ ตอน รามาวตาร ที่เปิดให้ประชาชมเข้าชมฟรี ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค

วธ.จึงขอเชิญชวนนักเรียน เยาวชน ประชาชนและผู้ที่สนใจ เข้าชมมหกรรมการแสดงโขน ระหว่างวันที่ 6 - 8 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 11.00 - 21.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.culture.go.th หรือเฟซบุ๊กกรมส่งเสริมวัฒนธรรม www.facebook.com/DCP.culture/