สภานักศึกษารามฯ จี้ กลุ่มการเมืองหยุดตั้งเงื่อนไขชุมนุม

สภานักศึกษารามฯ จี้ กลุ่มการเมืองหยุดตั้งเงื่อนไขชุมนุม

สภานักศึกษารามฯ จี้ กลุ่มการเมืองหยุดตั้งเงื่อนไขชุมนุม ระบุออกมาแถลงการณ์ ไม่ใช่ว่าไม่อยากให้มีการเลือกตั้ง แต่อยากให้เคลื่อนไหวผ่านช่องทางต่างๆ อย่างสงบ หวั่นทำประเทศเข้าสู่วัฏจักรเดิมๆ ย้ำการเลือกตั้งต้องอยู่ในกรอบกม.

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.62 ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สภานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง เครือข่ายนักศึกษารามคำแหงพิทักษ์สถาบันและประชาชน นำโดยนายกิตติพงษ์ แทนคุณ ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัย ได้แถลงการณ์ เรียกร้องให้กลุ่มคนที่เคลื่อนไหวอยากเลือกตั้งหยุดสร้างเงื่อนไขเพื่อให้เกิดความไม่สงบในบ้านเมือง โดยใจความในแถลงการณ์ระบุว่า จากกรณีการออกมารวมตัวเรียกร้องของกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง โดยขีดเส้นกำหนดให้มีการออกพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ภายในวันที่ 18 ม.ค.นี้ ไม่เช่นนั้นจะมีการชุมนุมเพื่อกดดันรัฐบาล สร้างความไม่สบายใจต่อประชาชนคนไทยอย่างมาก เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่า พระราชกฤษฎีกา คือ บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้น โดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญจึงเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะมีการขีดเส้นเรียกร้องเร่งให้มีการกำหนดวันในการออกพระราชกฤษฎีกาเพราะอยู่ในช่วงเตรียมการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จึงถือเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งที่สร้างเงื่อนไขให้มีการชุมนุมที่จะมีการขีดเส้นเรียกร้องเร่งให้มีการกำหนดวันในการออกพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง นอกจากนั้นเมื่อมีการโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเป็นงานพระราชพิธีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ ต่อประเทศและประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า โดยจะมีการประกอบการบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติ จึงถือเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งที่กลุ่มอยากเลือกตั้งกำลังสร้างเงื่อนไจให้เกิดการชุมนุม เกิดความไม่สงบในสังคมในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

ดังนั้น สภานักศึกษา มหาวิททยาลัยรามคำแหง เครือข่ายนักศึกษารามคำแหงพิทักษ์สถาบัน และประชาชน อยากเห็นสังคมกลับคืนสู่สภาวะปกติ มีการเลือกตั้งโดยเสรี เป็นธรรม มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งบริหารประเทศ ซึ่งมาตรา 268 ของรัฐธรรมนูญบัญญัติว่าให้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีผลใช้บังคับแล้ว ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องเร่งหารือเพื่อกำหนดวันไม่ให้กระทบต่อพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การขีดเส้นเรียกร้องให้มีการกำหนดวันออกพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง การนัดชุมนุมสร้างความปั่นป่วนให้เกิดขึ้นในบ้านเมือง จึงเป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง จึงขอให้กลุ่มที่กำลังเคลื่อนไหว และกลุ่มการเมืองที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวดังกล่าวหยุดพฤติกรรมดังกล่าว และขอเชิญชวนให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งร่วมกันแสดงออกผ่านช่องทางต่างๆ ของท่านที่สามารถทำได้ อย่างสงบ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในปีอันเป็นมหามงคลนี้

นายกิตติพงษ์ กล่าวว่า การที่สภานักศึกษาฯ และเครือข่ายเรียกร้องให้กลุ่มต่างๆ หยุดการชุมนุม ไม่ใช่ว่าไม่อยากให้มีการเลือกตั้ง ทุกคนก็อยากให้มีการเลือกตั้งภายในกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเช่นเดียวกัน แต่อยากให้เคลื่อนไหวผ่านช่องทางต่างๆ อย่างสงบมากกว่า เช่น ออกแถลงการณ์ เคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดีย เป็นต้น ไม่อยากให้ออกมาชุมนุมเพราะเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะ และสร้างความเสียหายให้ประเทศ ไม่อยากให้เมืองไทยต้องเข้าไปอยู่ในวัฏจักรเดิมๆ คือเลือกตั้ง ชุมนุม รัฐประหาร อย่างกรณีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่าการเลือกตั้งน่าจะมีขึ้นวันที่ 24 มี.ค. ก็ถือว่ายังอยู่ในกรอบที่กฎหมายกำหนด แต่กกต.ต้องออกมาระบุให้ชัดเจน.