เตือนพายุโซนร้อนลูกที่ 35 จ่อถล่มใต้ ทำฝนตกหนักถึงหนักมาก

เตือนพายุโซนร้อนลูกที่ 35 จ่อถล่มใต้ ทำฝนตกหนักถึงหนักมาก

เตือนพายุโซนร้อนลูกที่ 35 จ่อเข้าอ่าวไทย และจะเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งที่ภาคใต้ ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า "ชวลิต ทีมกรุ๊ป" เตือนพายุโซนร้อนลูกที่ 35 (Tropical Storm#35) ก่อตัวเป็นพายุดีเปรสชัน ในมหาสมุทรแปซิฟิก เคลื่อนที่ผ่านฟิลิปปินส์ เข้ามาในทะเลจีนใต้ แล้วเพิ่มกำลังขึ้นเป็นพายุโซนร้อน เคลื่ิอนที่มุ่งตรงเข้ามายังอ่าวไทย และจะเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งที่ภาคใต้ ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก ในวันที่3 ถึง 5 ม.ค. บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี และในวันที่ 5 ถึง 6 ม.ค.ที่ ระนอง และชุมพร แล้ว เคลื่อนที่ออกสู่ทะเล อันดามันในวันที่ 6 ม.ค. โดยจะทำให้เกิดฝนตกเล็กน้อย ในภาคกลางของประเทศไทย ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย

9097188671428

นอกจากนั้นจะทำให้เกิดฝนตก เล็กน้อยถึงปานกลาง ในประเทศพม่า ในช่วงวันที่ 7 ถึงวันที่ 8 ม.ค.ด้วย

9097188685386